Jak motivovat své lidi? 4. díl

Jaké další prostředky by měl aplikovat správný leader pro motivací lidí ve svém týmu?

STANOVENI PRIORIT

Pokud své lidi zavaluji/jsou zavalováni stále novými a novými úkoly či požadavky od jiných kolegů, klientů, oddělení – dokážu na základě rozhovorů s nimi určit jasné priority, co je nyní skutečně důležité a čemu se mají plně věnovat. Ideálně pokud si je zaměstnanec určí sám a se mnou je přijde jen zkonzultovat, eventuálně mu pomohu je stanovit společně.

Dokáži výborně rozlišovat mezi urgentní a důležitou záležitostí s ohledem na naše dlouhodobé cíle. Ne vždy vše urgentní je skutečně důležité. Z

Já sám je stanovuji až v krajním případě, kdy je pracovník zcela ztracen, pracuje chaoticky, nestíhá a hrozí nemalé dopady pro firmu. Přitom si ale plně uvědomuji, že snížím jeho status i jeho pocit, že v něj věřím.

FUNKČNÍ SYTÉMY, JASNÁ PRAVIDLA

Mám stanovené a přesně popsané procesy i výstupy u opakujících se činností. Každý z týmu zná své oblasti zodpovědnosti i přesnou náplň práce. Vše je v písemné podobě.

Dbám bez výjimky na dodržování stanovených pravidel. Jsem měkký k lidem, ale tvrdý k pravidlům. Tedy dokáži pochopit, že každý má někdy „své dny“, ale nedělám výjimky při sankcích za nedodržení pravidel.

Je to jako ve fotbale – dám jasná pravidla, utvořím rámec a pokud ho někdo nedodržuje, dostane žlutou kartu atd.

Ví každý člen, co se od něj očekává?

Zná pravidla i sankce za nedodržení?