Jak vidí efektivní leader svůj tým? 1. díl

  • Zajímám se nejen o výsledky a čísla, ale i o můj tým.
  • Vedu skrze dobré vztahy a oboustrannou důvěru, otevřenou komunikaci, aktivní naslouchání, motivování a inspiruji vlastním chováním a jednáním. Jsem pro ostatní vzorem – kážu vodu a piju vodu.
  • Dávám lidem možnost volby, spoluúčasti, spolutvorby, spolurozhodování.
  • Méně radím a více se ptám, jak by danou situaci řešili členové týmu, co by dělali oni, jaké postupy navrhují.
  • Neplýtvám vlastním časem na přemýšlení za mé lidi, místo toho nechávám přemýšlet je a vhodně je dotazy vedu k hlubokému zamyšlení.
  • Inspiruji a zároveň se nechávám inspirovat, buduji prostředí pro otevřenou komunikaci.