Jak vidí efektivní leader svůj tým? 2. díl

  • Snesu i krátkodobý nezdar mých lidí, pokud je pro nás/ně z dlouhodobého hlediska přínosem – přináší poučení, novou zkušenost, rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti atd. Dávám jim po určitou dobu bezpečný prostor pro chybování, především na začátku – učený z nebe nespadl.
  • Tým mám sestaven z lidí, kteří vhodně doplňují mé slabiny. Znám tedy velmi dobře slabé a silné stránky členů mého týmu.
  • Buduji týmovou kulturu, podporuju aktivně jejich vzájemnou spolupráci.
  • Upřednostňuji koučovací způsob vedení před metodou:
  • Já přikážu – ty udělej, byť je tento způsob vzhledem k nedostatku času rychlý a nejjednodušší, ale v lidech vyvolává pocit, že jim nevěřím. Nevěřím, v jejich schopnosti a dovednosti. Důsledkem je jejich vytrácející se flexibilita, iniciativa, zodpovědnost – lidé sklouzávají k rutinnímu provádění práce.