Jak vidí efektivní leader svůj tým? 3. díl

  • Zbavil jsem se dřívější potřeby vše kontrolovat či dělat práci za mé lidi, čímž jsem ubíjel jejich samostatnost, kreativitu i zodpovědnost a schopnost rozhodovat se. Zároveň jsem sám sebe připravoval o čas a zvyšoval si množství úkolů. Tímto krokem jsem získal čas a klid pro mou vlastní práci a dlouhodobé plánování – nejen reagování na aktuálně vzniklé situace. Už nehasím požáry, ale pracuji na prevenci jejich vzniku. Nejsem Soptík ani Brouk Pytlík.
  • Dávám lidem volnější ruku při realizaci úkolů, návrhu i volbě postupu.
  • V lidech vyvolávám pocit partnerství a jistoty, nejednám příliš direktivně. Pokud to situace jednoznačně nevyžaduje. Pakliže ano, nebojím se dát jasně najevo mé stanovisko, názor, kritiku.
  • Mé jednání je pro tým předvídatelní a jasné. Poskytuji pravidelně zpětnou vazbu, aby každý věděl, co přesně od něj očekávám a jak o kvalitě jeho odváděné práce smýšlím.
  • Svým lidem věnuji dostatek času i zájmu – neberu to jako oběť ale investici.
  • Navazuji kontakty na lidské úrovni, chápu nutnost dodržování principů spravedlnosti a čestnosti.
  • Pravidelně se účastním neformálních rozhovorů se svým týmem a upevňují vztahy – oběd, káva, small talk na chodbě atd.