MÁTE SE RÁDI?

Až díky koučování a mým klientům jsem si uvědomila, jak málo se vlastně lidé mají
rádi. Jak málo si sami sebe váží.

Byl to jeden z mých velkých koučovacích AHA momentů. Dříve jsem nad tím nikdy
hlouběji nepřemýšlela, protože mi přišlo naprosto samozřejmé a přirozené, že člověk
má rád sám sebe, pečuje o sebe, dokáže se odměnit bez pocitu viny, pochválit se,
říci si o pomoc atd. Ale jak jsem zjistila, ono to až tak samozřejmé není.

Nedostatečná sebeláska se projevuje velmi nízkým sebevědomým těchto lidí,
lehkou manipulovatelností, narušenými partnerskými, rodinnými i pracovními
vztahy. Osoby s nedostatečnou sebeláskou dělají neustále ústupky a kompromisy“,
především ale pro „dobro“ druhých – tedy na svůj úkor. Jsou jednodušší obětí pro
využití a fyzického i psychického zneužívání všeho druhu. Neumí bez problémů
přijmout pomoc okolí, protože se poté cítí neschopně. Nedokáží si užít ani
pochvaly, komplimentu. Nevěří totiž, že si je zaslouží, že jsou toho hodni.

Dalším typickým znakem nízkého sebevědomí a sebelásky je neustálé srovnávání
se s ostatními – lepšími, hezčími, úspěšnějšími… Tím se pak vlastně tyto osoby
utvrzují v tom, jak jsou ošklivé, neschopné atd. Je to trochu začarovaný kruh.
Tím, jak sami na sebe nahlíží s opovržením, vnímají se jako podřadnou či
podřazenou bytost, vyvolávají to, že s nimi jejich okolí i takto jedná. Často zůstávají
ve vztazích, kde trpí, ale jsou s tím více či méně smířeny, protože proč by zrovna o
ně stál někdo hodný, milý a kdo by si jich vážil.

Velmi mě mrzí, že si lidé necení sami sebe a přináší si tím do života obrovské
množství potíží, zranění a negativ. Přitom i na sebelásce a sebedůvěře se dá
zapracovat. Proto jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat trochu podrobněji v
dalších článcích.

Cesta k sebelásce a vyššímu sebevědomí je sakra dlouhá a často je k ní potřeba i
odborné pomoci. U mých klientů pozoruji, že potřebují minimálně 3 měsíce usilovné
práce na sobě a uvědomění si, že jsou úžasná lidská bytost, která má právo být
šťastná, milovaná, říci bez strachu svůj názor a stát si za ním.
Čím tedy začít? O tom si řekneme v článcích: Mějte se rádi!