MILÁČKU, MĚLO BY SE…

Kolikrát jste tuto větu slyšeli? Předpokládám, že ve většině domácností je používána celkem frekventovaně. Jak často měla obdobná věta s nevyjádřeným podmětem „ono“ a podmiňovacím způsobem „by“ neblahé následky ve formě nedorozumění či hádky?

Určitě bude řada z Vás namítat, že jde o klasický stereotyp v komunikaci žena & muž. Tento stereotyp je myslím pravdivý. Pokud si to uvědomíme, přiznáme, budeme akceptovat, v ideálním případě se ho zcela odnaučíme, ulehčíme sobě i partnerům. Určitě se nechci ani jednoho pohlaví jakkoli dotknout. Článek je určen k zamyšlení, možná i pobavení, ale především pro pohodu a klid ve Vaší domácnosti. 

Pro nás ženy, na rozdíl od mužů, sdělení jako – mělo by se vymalovat, už by to chtělo novou sedačku do obýváku, bude třeba uklidit garáž, žárovka v chodbě se asi sama nevymění, obsahuje naprosto jasné instrukce a oznámení, kdo a co má učinit, že? ☺ Pro muže věty prostě obsahují, že by se něco mělo. Více informací v nich není.

V nejedné domácnosti to končí tak, že se žena naštve, udělá dusno, případně nastolí tichou domácnost, nebo se do dané aktivity rozzuřeně vrhne sama. Hlavou jí proběhne tisíc myšlenek o tom, že má doma lenocha k ničemu a je na všechno sama. No a muž? Ten kouká a nechápe. Co to do ní vjelo? Copak mě o něco takového prosila? Sakra, fakt si nevzpomínám. Něco párkrát zmiňovala, ale určitě neříkala nic o tom, abych to udělal já. To bych přece nezapomněl. Nebo ano?

Pokud své „tužby“, ať už se týkají čehokoliv, nevyjádříme naprosto přesně, ideálně s užitím jména našeho protějšku a podrobnější instrukcí, nečekejme zázraky. Zatímco my ženy jsme zvyklé číst mezi řádky, vnímat emoce druhého a mluvit abstraktně nebo plno věcí jen naznačit a ostatní ženy tomu rozumí, což utužuje sociální vazby ve skupině, jsou muži od přírody stvořeni pro rychlou a zcela přesnou komunikaci bez emocí a detailů, která byla nutná pro efektivní skupinové ulovení mamuta.

Nepředpokládejme tedy, že muž ví, co si myslíme, ani v nás dokáže číst a domýšlet si naše narážky. Každopádně doporučuji o našem požadavku jasně mluvit alespoň 14 dní či tři týdny před tím, než potřebujeme, aby byl splněn. To je dostatek času, aby informace doputovala na správné místo a vyvolala patřičnou reakci.
A na závěr nezapomeňme padnout úžasem a upřímně protějšek pochválit, tím nic nezkazíme. Rozhodně vyzkoušejte!