Nechte je jít…

Už jste si identifikovali své vysavače energie, tedy osoby, které Vám berou energii, věčné stěžovatele a negativisty? Sepište si seznam 10 osob z Vašeho života i práce, kteří Vám nic nepřináší, a jen sají a sají, hází permanentně veškeré své „starosti, strachy a trampoty“ na Vás. Těchto 10 TOP vysavačů oznámkujte u každé z následujících otázek/tvrzení na škále 1 – 10, přičemž 1 platí pro danou osobu nejméně, 10 – ji zcela vystihuje.

  1. Mluví jen o sobě, o má témata nejeví příliš velký zájem.
  2. Vypráví samé negativní věci.
  3. Nikdy se s ní/m nezasměju.
  4. Po setkání s ní/m mám hlavu plnou nepříjemných myšlenek
  5. I na positivních věcech najde něco špatného.
  6. Neoslavuje se mnou mé úspěchy.
  7. Není pro mne zdrojem inspirace.
  8. Jednání s ní/m mi bere energii.
  9. Před setkání s ním se necítím příjemně.

Tak kdo to vyhrál a získal nejvíce bodů? Kdo patří do TOP 5? Abyste se od těchto energetických upírů uchránili, zamyslete se nad následujícím: Jak zcela omezit či alespoň minimalizovat kontakt s nimi? Jsou jiné „energeticky úspornější formy“, jak s těmito lidmi jednat/zůstat v kontaktu, pokud není zcela možné je ze svého života trochu odšoupnout? Jak si nutný kontakt s nimi zpříjemnit či si z něj dokonce udělat zábavu? Kdyby nebyla vůbec žádná omezení, co byste ve vztahu k těmto lidem udělali – sepište si alespoň 15 věcí. Jsou alespoň 3 z nich reálně (a v rámci zákona ☺) realizovatelné? Tak hurá – vrhněte se odvážně do jejich realizace.