POSLOUCHÁM TĚ, JSEM TU PRO TEBE A S TEBOU

Nejen v businessu – na jednání a schůzkách, ale i osobním životě, je efektivní komunikace a interakce s ostatními, klíčem k úspěchu a vzájemnému porozumění i sblížení.

Pokud chcete být příjemně vnímaným, důvěryhodným a vyhledávaným partnerem pro konverzaci, dejte maximální prostor druhé straně, aby vyjádřila své myšlenky a pocity. Jednoduše řečeno prostě více poslouchejte, než mluvte.

Ptejte se! Než svůj čas věnovat přípravě dlouhosáhlého projevu o vaší firmě a zkušenostech, si raději na svého klienta připravte několik trefných a do jisté míry i zajímavých či netradičních otázek. Často se tak dozvíte mnohem více a uděláte lepší dojem, než kdybyste mu svým monologem udělali díru v hlavě.

Věnujte mu plnou pozornost! Perfektní posluchač během rozhovoru dává jasně najevo, že poslouchá, rozumí a snaží se vcítit do role vyprávějícího, dívat se na situaci jeho očima. Jak to udělat? Udržujte oční kontakt, buďte natočen/a směrem k mluvčímu, vypněte svou hlavu a SVÉ pohledy na věc, SVÉ HODNOCENÍ a soustřeďte se jen a jen na slova řečníka, jeho obličej, mimiku i gesta. Pokročilí posluchači si mohou všímat i tempa řeči, tónu hlasu, rychlosti dýchání, zabarvení kůže na obličeji a krku atd.

Pokyvujte hlavou, používejte vhodně např. hmmmm, ano, souhlasím, chápu, aha, rozumím, atd. (ale fakt poslouchejte). Parafrázujte jeho/její slova, shrnujte jeho/její myšlenky a pokládejte otázky na vyjasnění, abyste si opravdu dobře rozuměli.

Používejte shodný „slovník“ – přizpůsobte svou mluvu i slova stylu mluvy protějšku, používejte i vy slova, která často opakuje. Zdatní z nás se umí naladit i na tempo a dynamiku řeči.

Každému dejte při rozhovoru pocit, že je důležitý! Přestože máte jiný názor či pohled na věc, nechte svůj protějšek domluvit, neskákejte mu do řeči, neudílejte hned rady – jsou často nevyžádané a druhou stranou mohou být vnímány i jako útok a vyvolat pocit nutné sebeobrany a obhajování. Nebo se cítí být zahnán do kouta a nejraději by utekl, což pro vás znamená, že jste přišli o obchod.

Buďte velice opatrní s otázkou proč, protože právě ta vyvolává obdobné pocity. Zkuste nehodnotit a nesoudit jeho/její názory. Na to budete mít prostor, až na vás přijde v hovoru řada.

Vyzkoušejte to a uvidíte sami. Věřím, že váš komunikační partner bude mít na konci rozhovoru velmi příjemný pocit, že si s vámi perfektně popovídal. Přitom realita je taková, že posluchač toho moc nenamluvil, spíše poslouchal a kladl otázky. Nevěříte mi? Vyzkoušejte si to!