WORKSHOP – Balancujte mezi work a life s přehledem!

Balancujte mezi work a life s přehledem!
Mgr. Irena Houdková
Koučování jako prevence a náprava

https://www.allfest.cz/vystoupeni/balancujte-mezi-work-a-life-s-prehledem