Koučink je přímá<br> cesta k Vašim cílům.<br> Váš tah na branku.

Vítáme vás
v sekci určené
pro kouče.

Pro kouče

Pro kouče

Hledáte mentoring pro získání či obnovu ICF certifikace na úrovni ACC či PCC?

Cítíte se při koučinku nejistě a chcete získat více sebedůvěry, vyšší míru jistoty?

Čerstvě jste absolvovali koučovací výcvik a hledáte oporu pro zahájení koučovací praxe?

Chcete neustále zvyšovat kvalitu svého koučování a rozvíjet sebereflexi?

Kolik to stojí?

Délka setkání: 60 minut

Cena: 3900 Kč, pro čerstvé absolventy výcviku: 3400 Kč

Při objednávce 10 sezení, je cena za 60 minut: 3700 Kč, pro čerstvé absolventy výcviku: 3200 Kč

Co Vám nabízím?

  • Podporu na této cestě – jsem registrovaný ICF mentor. (zde link). Získáte ode mě feedback a doporučení, která Vám pomohou dosáhnout potřebné úrovně znalostí a kompetencí pro získání certifikace.
  • Na každé setkání je třeba předem zaslat reálnou nahrávku Vašeho koučování o délce 20 – 30 min, vyplnit dotazník k sebereflexi.
  • Nahrávku a výstupy z ní na mentoringu společně projdeme z pohledu klíčových kompetencí ICF a etického kodexu. Definujeme Vaše silné stránky, zároveň získáte i impulzy, na co se dále zaměřit, čeho se vyvarovat.
  • Na setkání je určitě prostor i na Vaše dotazy, pochyby a sdílení.
  • Po posledním setkání Vám zašlu oficiální potvrzení o počtu hodin společného mentoringu.
  • Spolupracuji s kouči z různých škola směrů.
  • Osobně vidím pro dosažení maximálního pokroku smysl v sérii o vícero setkáních. Nebráním se ale ani jednomu setkání.
Pro kouče

Více informací k podmínkám certifikace:

Jestliže Vás čeká zkouška ICF či obnovení certifikace, potřebujete doložit 10 hod mentoringu s certifikovaným koučem či vícero kouči. Výjimku tvoří absolvování ACTP koučovacích programů.

Další podmínkou je, že mentoring musí trvat alespoň 3 měsíce.

  • Pro získání certifikace ACC – potřebujete kouče s certifikací MCC nebo PCC, eventuálně ACC, který alespoň 1 x certifikaci obnovil
  • Pro získání certifikace PCC – potřebujete kouče s certifikací MCC nebo PCC
  • Pro získání certifikace MCC – potřebujete kouče s certifikací MCC