Co je koučování

PŘEMÝŠLÍTE, ZDA JE KOUČINK PRO VÁS A ČÍM VÁM BUDE PŘÍNOSNÝ? Jestliže si na následující otázky alespoň jednou odpovíte ANO, zjistíte, v čem Vám koučink pomůže.

 • Máte dobře fungující business či kariéru a chcete se posunout ještě dále?
 • Přešlapujete na místě, dokola zvažujete možnosti a nedokážete se rozhodnout či přimět k akci?
 • Chybí Vám drive, máte pocit vyčerpání a špatně spíte?
 • Potřebujete získat větší sebedůvěru? Trápí Vás nízké sebevědomí?
 • Vnímáte problém jako výzvu, nebojíte se změn a jste nároční na sebe i ostatní?
 • Chcete umět vypnout hlavu, stát se pánem svého času a být v pohodě?
 • Řešíte, jak z Vašeho týmu dostat ještě víc?
 • Máte plány, sny a přání, ale nedaří se Vám je dotáhnout do zdárného konce?
 • Nejste doma úplně spokojení?
 • Přejete si, aby se Vaše podnikání rozjelo ještě víc, zvýšil se obrat a tým šlapal jako hodinky?
 • Něco Vám v životě neladí, cítíte se v něm ztraceni a nevíte, kam se vydat?

Zaznělo ANO? Tak je koučink i Vaše cesta!

Mgr. Irena Houdková

O tom, co znamená osobní koučink, jsem měl jen mlhavé představy. Zhruba takovou, že někdo na základě rozhovoru nějak pozná a řekne mi, kde mám své silné stránky, na jakou práci se hodím a co bych na sobě měl změnit. Nic není vzdálenějšího pravdě. Ano, poznal jsem svoje slabiny i mezery, pochopil jsem, že je rozdíl mezi zaměstnáním a vysněným povoláním a našel jsem cestu (tedy spíš začátek cesty), která k němu vede. Irena ale nebyla ten, kdo rozsvítil v místnosti. Jen mi pomohla uvědomit si, že v místnosti je fungující vypínač a že ten, kdo ho může použít, jsem jen já. Díky a budiž světlo!

Dušan Vainer
Project Specialist at Accenture Czech Republic

Hledáte-li přímou cestu k Vašim cílům, chcete vidět jasné a měřitelné výsledky Vaší snahy a využít Váš čas i silné stránky na maximum, je pro Vás koučink efektivním prostředkem, jak toho dosáhnout. Na základě našich sezení budete připraveni překonávat překážky. Budete mít odvahu k realizaci změn i činění méně příjemných rozhodnutí. Nenechám Vás uhnout ze stanovené cesty a Vy ušetříte čas!

Pokud „bojujete“ s časem, věčně nestíháte a cítíte se ve stresu a přetížení nebo Vás práce už přestává bavit a spíše Vás „vysává“, naučíte se dobíjet své baterky, pracovat efektivněji a díky tomu získáte čas na aktivity, které Vás skutečně baví, budete chodit domů s čistou hlavou a dobře spát. Na Vaši tvář se vrátí úsměv a Vy se budete cítit v pohodě, a to i v náročných a stresových situacích.  Když Vy budete OK, bude OK i vše kolem Vás. Počítejte se mnou a mou plnou podporou.

Koučink je zároveň výborným pomocníkem, pokud máte v pracovní či privátní sféře otevřeno více dveří a jste na vážkách, do kterých vstoupit. Možná tyto dveře vůbec nevidíte, jen víte, že jste nespokojení a chcete nějakou změnu. Ujasníte si své životní i pracovní priority a budete přesně vědět, kam se vydat, co je třeba pro změnu učinit i jak na nové cestě postupovat. Zjistíme, co skutečně chcete a společně vytvoříme strategii, jak se tam dostat! Poskytnu Vám jiný pohled na věc, pomůžu Vám se zorientovat a vyjít ze slepé uličky.

Možná Vám to doma neklape podle Vašich představ, odhalili jste partnerovu nevěru nebo se vyrovnáváte s rozchodem. Jste nešťastní, zklamaní či naštvaní. Na našich sezeních objevíte způsob, jak fungovat dále, srovnat se s minulostí a být spokojen. Podržím Vás během celého procesu, podám Vám pomocnou ruku, pomůžu Vám vstát a s úsměvem kráčet dál.

Firmy skrze koučink získají efektivnější leadery, kteří umí účinně delegovat a komunikovat s podřízenými, ale i výkonnější a motivované zaměstnance. Jedním z efektů je také snížení fluktuace, zvýšení loajality, prohloubení spolupráce i příjemná pracovní atmosféra.

Udělám vše, abych z Vás dostala maximum a Váš život se začal měnit, jak si přejete. Hlavním tvůrcem změn jste však VY.

Koučink s paní Houdkovou je zážitek. Trefné otázky vás opravdu nutí k hlubokému zamyšlení, nadhledu a neustálé práci na sobě. Paní Houdková vás nenechá „uskočit“ někam jinam, jde k cíli, který jste si stanovili. A nenechá vás usnout ani po samotném koučinku. Vrací se k meritu věci následnými otázkami, její „after care“ je opravdu jedinečná.

Ing. Marcela Ušáková
Ředitelka divize vnitřních služeb ve společnosti CzechInvest

Posuňte sebe, svou firmu i zaměstnance na vyšší level!

Koučování pro firmy

Coaching a workshopy jsou oblíbenou formou bonusů pro zaměstnance a konkurenční výhodou zaměstnavatelů nejen při náboru 

Firmám a organizacím pomáhám s rozvojem jejich zaměstnanců jako externí coach, mentor/konzultant a lektor měkkých dovedností.

Coaching slouží předně jako benefit pro vedení firmy, vyšší a top management. Přestože je coaching nástroj, který je šitý každému klientovi na míru, některá témata se u mých klientů opakují. Mezi ně patří organizace času, strategická rozhodnutí, syndrom vyhoření, work-life balance, delegování, vedení lidí a komunikace, práce s emocemi a motivace týmu.

Vedle otevřených workshopů realizuji rovněž školení postavená na specifických potřebách daného zadavatele, která jsou flexibilní jak obsahem, tak rozsahem. Kurzy probíhají v sídle dané společnosti nebo v mých školících prostorách v Praze či Teplicích. Nabídku připravuji vždy na základě konkrétní poptávky.

Koučink i workshopy firmy nabízí jako moderní formu benefitu, díky nimž dokáží zaměstnanci maximálně využít pracovní dobu i své silné stránky, zlepšit interní vztahy i komunikaci – předně ve stresových a konfliktních situacích.

Cílem bývá rovněž zintenzivnění spolupráce mezi jednotlivci i týmy, vedení lidí k zodpovědnosti a samostatnosti. Zaměstnavateli se investice vrací nejen v podobě lepšího výkonu účastníků a vyšší produktivitě, ale i jejich motivaci a příjemné pracovní atmosféře. 

V rámci konzultací se mnou klienti řeší předně tato témata

 • efektivní komunikace – naslouchání, kritika, pochvala, podání zpětné vazby, motivace týmu, jednání s problémovými zaměstnanci
 • vedení lidí k samostatnosti a zodpovědnosti, zadávání úkolů a jejich kontrola, delegování
 • jak být úspěšným a respektovaným leaderem
 • organizace času a práce, self-management
 • příprava dotazníků zpětné vazby a spokojenosti zaměstnanců, včetně vyhodnocení
 • work-life balance a práce se stresem, regulace emocí, techniky mindfulness
 • Součástí konzultací jsou i teoretické podklady na vybraná témata, podpůrné materiály ve formě cvičení a videí.
 • Standartní délka konzultace je 90 – 120 minut.

Díky koučinku zjistíte, co se dá dělat jinak a lépe, jak najít více času pro sebe, být efektivnějším v pracovním procesu, nepodléhat stresovým situacím, že se věci dají dělat i jinak se stejným efektem, když ne ještě lepším. Důležité je chtít, kouč jako Irena Vás pak provede touto změnou a sami najdete cesty, jak to provést. Chtění a jistá sebekázeň je důležitá. Úspěch je pak zaručený.

Ing. Marek Kačenák,
projektová příprava dopravních staveb, Praha

Budu Vaším cukrem i bičem na cestě k cíli!

Workshopy

Firemní workshopy na míru:
Obsah vytvářím na základě rozhovoru se zadavatelem a po vyhodnocení vstupního dotazníku od účastníků. Délka je závislá na zadání a potřebách klienta.

K dosažení trvalých pozitivních změn využívám kombinaci prvků klasického kurzu a ověřených koučovacích metod, abych účastníkům pomohla nalézt individuální řešení a stanovit konkrétní strategie, aplikovatelné přímo v jejich specifickém firemním prostředí. 

Účinky běžných kurzů většinou ztroskotají na bariérách v naší hlavě, stereotypním myšlení a standardizovaných reakcích, touze mozku nevybočovat ze starých dobře vyjetých kolejí a strachu ze změny. Aby byla zajištěna udržitelnost i kontinuální rozvoj získaných znalostí, doporučuji sérii minim. 3 setkání, s odstupem 3–4 týdnů v malé skupině do 10 osob.

Respektovaní/charismatičtí leadeři, fungující týmy, samostatní a zodpovědní zaměstnanci jsou stejně jako eliminace stresu a dobrá pracovní atmosféra nespornou konkurenční výhodou. 

S Mgr. Irenou Houdkovou jsem poprvé spolupracovala v roce 2021. Pro zaměstnance naší pobočky vedla třídenní seminář na téma Jak zvládat a řídit problémové zaměstnance. Přestože vzdělávací program probíhal v nelehkém covidovém období, veškeré služby byly poskytnuty na vysoké úrovni. Mgr Houdková dokázala s lehkostí a úsměvem jí vlastním flexibilně reagovat na změny v našich požadavcích. Výuka byla vždy přizpůsobena aktuální situaci. Používané metody výuky vedly k aktivnímu zapojení všech účastníků, poskytnuté studijní materiály pro ně byly přínosem. Pokud hledáte vzdělávací program přizpůsobený Vám na míru a požadujete školení, které si zaměstnanci jen pasivně neodsedí, pak jste na správné adrese.

Bc. Šárka Koutníková
VZP ČR, Personální oddělení pro RP Ústí nad Labem

Koučovacích sezení paní Mgr. Ireny Houdkové využíváme za účelem dalšího rozvoje našich zaměstnanců a ve formě firemních benefitů pro manažerské pozice. Hlavními tématy koučování je zefektivnění interní komunikace, prohloubení spolupráce a kontrola emocí v náročných pracovních situacích. Výsledky sezení pozorujeme ve větší empatii koučovaných vůči ostatním kolegům, hlubší reflexi svého chování, získání nových pohledů na řešená témata a jejich aplikaci do firemní praxe.

Renata Fléglová,
HR Manager Nestlé – závod Tivall CZ, s.r.o.

Dostaňte z týmu ještě víc

Workshop je určen pro vyšší a top management (CEO, majitele firem, ředitele institucí, TOP manažery)

Jste zkušený leader s jasnou vizí a potřebujete naplno využívat potenciál Vašeho týmu a mít ještě lepší výsledky? Chcete prohloubit Vaše kompetence leadera, s přehledem ustát každodenní stres?

Společně provedeme analýzu Vaší současné situace, určíme oblasti s potenciálem na změnu a vytvoříme konkrétní strategii pro realizaci Vámi požadovaných změn. Rozvinete naplno své leaderovství, efektivněji uspořádáte pracovní aktivity. Naučíte se „vypnout“ a kariéru jednoduše skloubíte s osobním životem. Budete chodit domů s čistou hlavou a klidně spát.

Kurz vedu metodami neurokoučinku, které doplňuji prvky klasického workshopu.  Prakticky využívám i vysvětluji nejnovější poznatky z oblasti neurovědy o fungování lidského mozku, čímž leaderům poskytuji účinné nástroje pro rozvoj sebe i týmu, pochopení jednání a myšlení druhých.

Zaměříme se na tato témata:

 • analýza stylu vedení – a jeho optimalizace
 • definování vlastních silných stránek i klíčových osob v týmu – získání konkrétních impulzů k jejich rozvoji, motivace týmu
 • osvojení základních principů koučování pro manažery – seznámení s jednotlivými fázemi koučinku, praktické metody pro zvyšování efektivity a produktivity týmu i jednotlivců
 • problémoví zaměstnanci – jak zvýšit jejich výkonnost, podpořit fungování s ostatními členy týmu
 • prevence a snížení dopadů syndromu vyhoření – identifikace možných zdrojů, metody k pozitivní změně postoje, posílení schopnosti ovlivňovat negativní pocity
 • Work-Life Balance – nastolení rovnováhy v osobní a profesní rovině, kromě pracovní úspěšnosti a vysoké výkonnosti také dosažení osobní spokojenosti a pocitu naplnění, získání volného času
 • aplikování pravidel a technik efektivní komunikace – poskytování účinné zpětné vazby, schopnost aktivního naslouchání, využití pochvaly i kritiky jako motivačního faktoru
 • techniky Mindfulness (vědomá přítomnost) – umět „vypnout i dobíjet baterky“, oproštění se od negativních myšlenek a pocitů, zvýšení mentální energie i rezistence vůči stresu
 • time management a self-management – představení metod efektivního řízení času v souladu s fungováním našeho mozku, možnosti, jak skoncovat s prokrastinací, zbavit se perfekcionismu a účinně delegovat
 • sebepoznání – definice hodnot a stereotypních vzorců chování, jednání a myšlení a záměrná regulace těchto oblastí, za účelem zvýšení vlastní produktivity i úrovně osobní spokojenosti
 • zvládnutí práce s emocemi – netradiční postupy pro jejich ovládání, eliminování negativních vlivů emocí na zdravotní stav

Ze začátku jste se mě ptala, zda jsem dobrá ředitelka, říkala jsem si, jasně, vždyť to dělám dlouho.
Dnes Vám odpovím, že pracuji na tom být dobrou ředitelkou, vidět lidi se svými osudy, dávat feedback, zpomalit se…

Mgr. Olga Hybšová,
ředitelka personálního odboru, Česká obchodní inspekce

Délka workshopu:

7 výukových dnů, 9.00 hod. – 12. 30 hod., 13.30 hod. – 16.30 hod.

První 2 setkání po 2 týdnech, následující setkání po 3 – 4 týdnech.

Místo konání: Praha, Teplice

Termíny:

 1. Praha: Září 2023 – leden 2024 ( 20.9., 4.10., 25.10., 15. 11., 13.12. 2023 a 10. 1., 31. 1. 2024)
 2. Teplice: Leden 2024 – květen 2024 (24.1., 7. 2., 28.2., 20. 3., 17. 4., 15.5., 5.6. 2024)
 3. Praha: Září 2024 – leden 2025 (18.9., 2. 10., 23.10., 13.11., 11. 12. 2024 a 8.1., 29. 1. 2025)

Cena: 31 890 Kč

Vysoká intenzita a efektivita díky malým skupinám – max. 10 osob. Studijní materiály, občerstvení během workshopu zahrnuto v ceně.

Přínos:

Metoda neurokoučinku Vám pomůže z Vás i Vašeho týmu dostat maximální výkon i nasazení. Možná přehodnotíte priority či přeorganizujete pracovní den.  Každopádně najdete nečekaná řešení pro náročné situace, které Vám berou čas i energii. Naučíte se vypnout, efektivně skloubit svůj osobní a pracovní život a najít čas na své záliby.

Setkání s lidmi na shodných pozicích z různých odvětví jsou i inspirativní výměnou zkušeností v probíraných oblastech, často poskytnou zcela jiný pohled na věc.

Registrace   

  Termín

   

   

   

  *Povinné údaje

  Z parťáka šéfem

  Workshop je určen předně pro střední management a začínající vedoucí pracovníky.

  Řídíte tým a myslíte si, že by měl fungovat lépe? Trávíte drahocenný čas řešením konfliktů a vztahů na pracovišti? Cítíte se pod neustálým tlakem jak ze strany vedení, tak Vašeho týmu? Jste ve své pozici noví a chcete být dobrým leaderem?

  Na workshopu se učíte efektivně komunikovat i zadávat úkoly, motivovat druhé, „nebrat si práci domů“, řešit vypjaté situace a zároveň si zachovat potřebný odstup i chladnou hlavu.

  Kurz vedu metodami neurokoučinku, které doplňuji prvky klasického workshopu. Prakticky využívám i vysvětluji nejnovější poznatky z oblasti neurovědy o fungování lidského mozku, čímž leaderům poskytuji účinné nástroje pro rozvoj sebe i týmu, pochopení jednání a myšlení druhých.

  Zaměříme se na tato témata:

  • analýza stylu vedení – a jeho optimalizace, vědomá změna stylu řízení v krizových situacích
  • aplikování pravidel a technik efektivní komunikace – poskytování účinné zpětné vazby, schopnost aktivního naslouchání, využití pochvaly i kritiky jako motivačního faktoru
  • definování a rozvoj silných stránek sebe i týmu – jejich využití pro motivaci
  • osvojení základů koučování pro manažery – jasná komunikace, stanovení cílů a postupů, principy delegování a kontroly, jednání s problémovými zaměstnanci
  • prevence a snížení dopadů syndromu vyhoření – identifikace možných zdrojů, metody k pozitivní změně postoje, posílení schopnosti ovlivňovat negativní pocity
  • sebepoznání – definice hodnot a stereotypních vzorců chování, jednání a myšlení a záměrná regulace těchto oblastí za účelem zvýšení vlastní produktivity i úrovně osobní spokojenosti

  Co si člověk ze samotného koučinku odnese, je myslím hodně individuální. Mně pomohl, kromě jiného, znovu si uvědomit, jak moc osobní a pracovní život spolu souvisí, že mě rodina i spolupracovníci mohou vnímat jinak, než si myslím, a že je potřeba některé věci umět odfiltrovat.

  Petr Prchala
  Head of IT & Logistics at BMK Czech Technologies s.r.o.

  Délka workshopu:

  4 výukové dny, 9.00 hod. – 12. 30 hod., 13. 30 hod. – 16.30 hod.

  první 2 setkání po dvou týdnech, následující 2 setkání po 3–4 týdnech,

  Místo konání: Praha, Teplice

  Termíny:

  1. Praha: říjen – prosinec 2023 (3. 10., 17. 10., 7.11., 5. 12. 2023)
  2. Teplice: únor – duben 2024 (6. 2., 20. 2., 13.3., 10.4. 2024.)
  3. Praha: říjen – prosinec 2024 (8. 10., 22.10., 12.11., 10. 12. 2024

  Cena: 18 890 Kč bez DPH

  Vysoká intenzita a efektivita díky malým skupinám – max. 10 osob. Studijní materiály, občerstvení během workshopu zahrnuto v ceně.

  Přínos:

  Naučíte se účinně delegovat, pracovat s konfliktními kolegy a ustát každodenní tlak nadřízených i Vašeho týmu. Osvojíte si základní techniky koučinku, které Vám usnadní důležitá rozhodnutí a jejich aplikace Váš tým povede k samostatnosti. 

  Poznáte zajímavé lidi na shodných pozicích z různých odvětví s podobnými „problémy“. Na neutrální půdě můžete otevřeně probrat vše, co Vám nedá spát a bere Vám čas i energii.

  Registrace    

   Termín

    

    

    

   *Povinné údaje

   Naučte lidi v týmu samostatnosti

   Workshop je určen pro senior a junior manažery středního managementu, skupiny talentů ve společnostech, vedoucí pracovníky.

   Využijte koučovacích metod jako účinného nástroje pro zvýšení samostatnosti, zodpovědnosti i angažovanosti Vašeho týmu. Používáním koučovacího přístupu je podpoříte v hledání jejich vlastních řešení klíčových témat. Vám se tak uvolní ruce a získáte více času na Vaši práci, např. na kognitivně náročné činnosti, dlouhodobé plánování atd. 

   Zaměříme se na tato témata:

   • hlavní principy koučování – jak funguje a jaké výhody může přinášet jeho použití při každodenním vedení lidí
   • osvojení základních koučovacích dovedností a modelů – vedení koučovacího rozhovoru s cílem splnění konkrétního úkolu, nalezení řešení, zvýšení motivace koučovaného
   • praktická aplikace koučinku – v rámci studijní skupiny i mimo ni, se zaměřením na efektivní komunikaci a schopnost naslouchání
   • základní poznatky o fungování mozku – jak maximálně využít svůj mozkový potenciál, eliminovat dopady jeho slabin v rámci leadershipu
   • zvýšení sociální a emoční inteligence – přispívá k obecnému zlepšení pracovních vztahů a atmosféry, pochopení “fungování“ druhých

   Při koučinku mě napadaly výborné nápady, ke kterým mě kouč nasměroval. Vždy jsem odcházel ze sezení totálně namotivovaný. Kouč v podstatě ihned přišel na to, co a jak na mě platí, a hlavně to, jak mě posunout dál. Díky koučinku jsem dokázal věci, které když byste se mě zeptali předtím, zda bych je zvládl, tak bych se vám napřed asi vysmál. Zpětně teď sleduji, že když vás někdo koučuje, tak všechno jde!

   Ing. Michal Cvrček
   Majitel a výkonný ředitel MC účetnictví a daně

   Délka workshopu:

   3 výukové dny vždy jednou za 3 – 4 týdny, 9.00 hod. – 12.30 hod., 13.30 hod. – 16.30 hod.

   Místo konání: Praha, Teplice

   Termíny:

   1. Praha: březen – duben 2024 (7. 3., 28. 3. 18.4. 2024)
   2. Teplice: listopad – prosinec 2024 (5. 11., 26. 11., 17. 12. 2024)

   Cena: 14 490 Kč bez DPH

   Vysoká intenzita a efektivita díky malým skupinám – max. 10 osob. Studijní materiály, občerstvení během workshopu zahrnuto v ceně.

   Přínos:

   Používáním koučovacích metod zefektivníte komunikaci v týmu, rychleji napomůžete ostatním při hledání řešení, podpoříte jejich vlastní zodpovědnosti a samostatnosti. Benefitem workshopu je, že odhalíte i mnoho o sobě a principech svého myšlení i jednání.

   Registrace
    Termín

     

     

     

    *Povinné údaje

    Choďte domů s čistou hlavou

    Workshop je určen pro vyšší i střední management, THP a HR manažery, senior a junior manažery.

    Prevence je základ. Jen spokojený a vyladěný člověk je schopen dlouhodobě podávat výborný výkon, mít tah na branku i šířit dobrou náladu ve firmě i doma.

    Naučíte se nejen s přehledem ustát každodenní tlak a stres, ale i vypnout, efektivně odpočívat a užívat si volného času. Dozvíte se, co udělat pro to, aby Vás práce těšila a nestala se dříve či později jen nutnou rutinou. Osvojíte si techniky, kterými se rychle uklidníte, získáte nadhled a zachováte chladnou hlavu i ve vypjatých situacích. V neposlední řadě budete umět dobře dobíjet své baterky a klidně spát.

    Udržte si nadšení pro práci a maximálně využijte svou mentální energii i čas. 

    Statistiky uvádí, že každý 5. Čech trpí nějakou formou duševního onemocnění. Bohužel svůj zdravotní stav řeší sotva polovina z nich. Zhruba 600 tisíc osob v ČR užívá antidepresiva. Díky včasné prevenci k nim nemusíte patřit.

    Kurz vedu moderními metodami neurokoučinku, které doplňuji prvky klasického workshopu. Prakticky využívám i vysvětluji nejnovější poznatky z oblasti neurovědy o fungování lidského mozku.  Účastníky seznamuji s tím, jak ve stresových situacích využít jeho silných stránek a eliminovat dopady slabých.

    Zaměříme se na tato témata:

    • stres a jak se s ním vypořádat – identifikace stresorů, osvojení metod k jejich eliminaci
    • práce s emocemi – pochopení emocí a jejich vlivu na výkon, využití pozitivních i negativních pocitů ve svůj prospěch, metody jejich vědomé regulace
    • syndrom vyhoření – určení možných zdrojů, metody a postupy jak mu předejít či jak s ním pracovat, techniky k pozitivní změně postoje, posílení schopností ovlivňovat své negativní pocity
    • sebepoznání – definice hodnot a limitujících stereotypních vzorců chování, jednání a myšlení, záměrná optimalizace těchto oblastí za účelem zvýšení vlastní produktivity i úrovně osobní spokojenosti
    • základy Mindfulness – účinné relaxační, vizualizační a dechové techniky a jejich využití v rámci běžného dne, posílení schopnosti pozitivně myšlenkami ovládat naše emoční prožívání
    • Work Life Balance – nastavení priorit, postupy pro získání volného času, umění odpočívat

    Vzhledem k mé mnoholeté práci s lidmi jsem se začala dostávat do bodu, kdy mě práce přestávala těšit a začala jsem cítit negativní dopady i v osobním životě. Hlavním důvodem, proč jsem si vybrala Irenu byly reference, sledování její webové stránky, shlédnutí podcastů a videí. Hned od začátku mi pěkně nastavila zrcadlo a díky jejím trefným a někdy dost nepříjemným otázkám jsem zjistila, že je to vlastně celé o mě.
    A upřímně? Troufnu si již říct, že mi Irena hodně pomohla otevřít oči. Všem můžu doporučit coaching jako skvělý nástroj nejen pro profesní, ale i osobní rozvoj a najití si svého potenciálu!
    Ireno děkuji!

    Mgr. Michaela Palánová
    Regional Commercial Training & Competence Development Manager ve společnosti Jotun West Europe

    Délka workshopu:

    2 výukové dny, 9.00 hod. – 12.30 hod., 13.30 hod. – 16.30 hod.

    Místo konání: Praha, Teplice

    Termíny:

    1. Praha: březen – duben 2024 ( 27. 3., 24.4. 2024)
    2. Teplice: září – říjen 2024 (11. 9., 9. 10. 2024)

    Cena: 8 890 Kč

    Vysoká intenzita a efektivita díky malým skupinám – max. 10 osob. Studijní materiály, občerstvení během workshopu zahrnuto v ceně.

    Přínos:

    Zvládnete ustát každodenní zátěžové situace v profesním i osobním životě. Osvojíte si metody, jak předcházet depresi a syndromu vyhoření. Seznámíte se s ověřenými technikami, prožívání a uvědomění si přítomného okamžiku. Zbavíte se strachu a posílíte Vaši schopnosti vědomě ovlivňovat své pocity. Budete mít čistou hlavu a klidný spánek.

    Registrace      

     Termín

      

      

      

     *Povinné údaje

     Využijte maximálně efektivně to nejcennější, co máte…

     Věčně nestíháte, jste permanentně pod tlakem a přehlceni povinnostmi? Máte na stole hromadu nedodělaných úkolů? Nevidíte výsledky Vašeho snažení? Pak je tento kurz právě pro Vás. 

     Naučíte se lépe zorganizovat den, pracovat účinně s Vaší mentální energií a dotahovat věci do zdárného konce bez stresu a pocitu vyčerpání. Získáte balanc mezi work a life, a to i přes zvýšení Vaší produktivity. Budete chodit domů s čistou hlavou.

     Kurz vedu metodami neurokoučinku, které doplňuji prvky klasického workshopu. Prakticky využívám i vysvětluji nejnovější poznatky z oblasti neurovědy o fungování lidského mozku.  Účastníky seznamuji s tím, jak ve stresových situacích využít jeho silných stránek a eliminovat dopady slabých.

     Zaměříme se na tato témata:

     • Čas a mozek – přirozené nastavení mozku a jeho vliv na naši výkonnost a koncentraci
     • základní modely pro efektivnější time management a úsporu času 
     • Organizace pracovního dne – analýza dne s cílem jeho optimalizace, nalezení žroutů času a tvorba efektivnějšího časového harmonogramu s ohledem na funkce mozku
     • Prokrastinace – identifikace individuálních příčin, strategie pro jejich eliminaci
     • Perfekcionismus a umění říkat NE
     • Work-life Balance – nastavení priorit, postupy pro získání volného času, umění odpočívat
     • Digitální detox
     • Cvičení, tipy a triky ke zvýšení koncentrace i energie

     Byla to moje první zkušenost s koučinkem, a co jsem hledal, jsem také našel. Nyní si lépe uvědomuji, jak důležité je najít si v dnešní uspěchané době čas jen pro sebe, analyzovat kroky, které jsem udělal, na které se chystám, a jak na to vše reagují lidé v mém okolí. Koučink mě navedl na správnou cestu, cítím se jistější v oblasti komunikace, budování vztahů, motivace sebe i lidí okolo mne.

     Marek Koníček
     Continuous Improvement Manager Knauf Insulation, spol. s.r.o.

     Délka workshopu:

     3 výukové dny, 9.00 hod. – 12.30 hod., 13.30 hod. – 16.30 hod.

     Místo konání: Praha, Teplice

     Termíny:

     1. Praha: duben – červen 2024 (25.4., 16.5., 13. 6. 2024)

     Cena: 14 490 Kč

     Vysoká intenzita a efektivita díky malým skupinám – max. 10 osob. Studijní materiály, občerstvení během workshopu zahrnuto v ceně.

     Přínos:

     Zvládnete dotahovat své projekty včas tak, aby to nebylo na úkor Vašeho privátního času. Den si uspořádáte způsobem, díky kterému účinně využijete v svou mentální energii, abyste nechodili domů vycucaní ani podráždění. Budete usínat s klidnou hlavou.

     Registrace       

      Termín

       

       

       

      *Povinné údaje

      Užívejte si života s klidem a v pohodě.

      Jste denně pod tlakem a Váš diář praská ve švech? Chcete si dlouhodobě udržet nadšení pro práci i perfektní výkon a zároveň mít čas na sebe, své blízké i koníčky? Pak se Vás bude týkat předně prevence syndromu vyhoření.

      Máte pocit, že Vás práce nebaví tolik jako dříve či dokonce ráno vstáváte s negativními pocity? Možná už jste „obětí“ syndromu vyhoření a potřebujete se z něj dostat. Nejste v tom sám/sama. Burn-out postihuje každého 4. Čecha. 

      Naučit se vypnout a dobíjet mentální baterky, nenechat se nikým a ničím rozhodit, mít čistou hlavu i klidný spánek – to je přáním nejen osob na nejvyšších postech. Zároveň i nutností, pro podávání špičkových výkonů, pocit naplnění i maximální koncentraci.

      Kurz vedu metodami neurokoučinku, které doplňuji prvky klasického workshopu. Prakticky využívám i vysvětluji nejnovější poznatky z oblasti neurovědy o fungování lidského mozku.  Účastníky seznamuji s tím, jak ve stresových situacích využít jeho silných stránek a eliminovat dopady slabých.

      Zaměříme se na tato témata:

      • Syndrom vyhoření – symptomy, nejčastěji ohrožené skupiny
      • Prevence – co dělat, abyste se burn-outu vyhnuli
      • Vědomá práce s myslí a regulace emocí
      • Identifikace stresorů – stanovení strategií, jak eliminovat jejich dopady
      • Myšlenkové stereotypy – jejich vliv na naše jednání a myšlení, stanovení individuální strategie postupného odstranění
      • Analýza životních hodnot a prioritizace
      • Techniky Mindfulness a jiné – metody pro získání vnitřního klidu
      • Cvičení a triky na zvýšení životní energie, koncentrace a optimismu

      Koučování je rozhodně dobrá investice pro aktivní jedince, a já ho doporučuji každému, kdo chce zlepšit svůj život, udělat změny v práci či v rodině, nebo si ujasnit,
      co v životě chce, či si poskládat priority…

      Petr Beníšek
      Vedoucí oddělení údržby ve společnosti ČEZ Energetické produkty s.r.o

      Délka workshopu:

      3 výukové dny, 9.00 hod. – 12.30 hod., 13.30 hod. – 16.30 hod.

      Místo konání: Praha, Teplice

      Termíny:

      1. Praha: únor – březen 2024 ( 8. 2., 29. 2., 28. 3. 2024)

      Cena: 14 490 Kč

      Vysoká intenzita a efektivita díky malým skupinám – max. 10 osob. Studijní materiály, občerstvení během workshopu zahrnuto v ceně.

      Přínos:

      Zvládnete své pracovní povinnosti tak, abyste účinně využili Vaší mentální energii, nechodili domů vycucaní ani podráždění. Získáte čas na Vaše záliby i sebe samé. Na Vaši tvář se vrátí úsměv, do duše klid a do těla nová energie. Budete mít čistou hlavu a spokojeně spát.

      Registrace        

       Termín

        

        

        

       *Povinné údaje

       Buďte v pohodě teď a tady

       Jsou Vaše myšlenky stále v minulosti nebo budoucnosti? Neumíte se těšit z přítomného okamžiku? Chcete se naučit vypnout hlavu? Trápí Vás úzkost a zažíváte stavy paniky či jste vyhořelí? Nedaří se Vám ovládat své emoce? Toužíte po vyrovnaném a spokojeném životě? Pak je Mindfulness právě pro Vás. 

       Mindfulness patří mezi nejmodernější a zároveň nejúčinnější vědecky ověřené relaxační techniky. Základ najdeme v buddhistické tradici meditace, která je nyní obohacena o současné poznatky z oblasti neurofyziologie lidského mozku. Je vědecky prokázáno, že Mindfulness (všímavost) zvyšuje aktivitu v těch částech mozku, které jsou zodpovědné za naši pozitivní náladu a uklidnění. Opakovanou aplikací této metody postupně získáte schopnost regulovat Vaše emoční prožívání. Nic moc Vás nerozhází. Naleznete vnitřní klid.

       Zaměříme se na tato témata:

       • Mindfulness – základní teorie, prokázané přínosy technik všímavosti, návod jak je zařadit do každodenního života
       • Mindfulness jako prevence i pomoc při syndromu vyhoření – zvládání negativních dopadů dlouhodobého stresu, jeho eliminace
       • Praktický nácvik –  intenzivní prožívání přítomného okamžiku, způsoby jak toho dosáhnout
       • Spánek – techniky k celkovému zlepšení kvality spánku
       • Negativní myšlenky – základní postupy jak s nimi pracovat, metody k jejich eliminaci
       • Životní energie – techniky k navrácení chuti a radosti ze života

       Délka workshopu:

       3 výukové dny, 9.00 hod. – 12.30 hod., 13.30 hod. – 16.30 hod.

       Místo konání: Praha, Teplice

       Termíny:

       1. Praha: duben – červen 2024 (17. 4., 15. 5, 12. 6. 2024)

       Cena: 14 490 Kč

       Vysoká intenzita a efektivita díky malým skupinám – max. 10 osob. Studijní materiály, občerstvení během workshopu zahrnuto v ceně.

       Přínos:

       Používáním technik Mindfulness budete s přehledem zvládat stresové situace a vyhnete se jejich negativním dopadům na Vaše psychické i fyzické zdraví. Zklidníte se. Možná i trochu zpomalíte. Každopádně se naučíte mít radost z maličkostí a vychutnávat si každý okamžik. Budete v klidu spát a vstávat plní energie. Zjistíte, že v životě máte mnoho důvodů ke spokojenosti.

       Registrace         

        Termín

         

         

         

        *Povinné údaje

        Žijte tak, jak opravdu chcete!

        Koučování je specifický proces zavádění trvalých změn do života koučovaného, který má svá pravidla

        Co rozhodně nečekejte

        • Zaručené rady a obecně platné návody

        Nejsem mentor ani terapeut. Pracuji s tím, co je ve Vás, protože Vy jste největší odborník na Váš život. Vy nejlépe víte, co je pro Vás OK a co ne, čeho chcete dosáhnout, kdy se cítíte šťastný, jaké máte přání, touhy atd. Každý jsme unikát – co funguje jednomu, nemusí automaticky fungovat jinému.

        Odpovědi na své problémy, máte v sobě. Já vám pomohu tyto odpovědi najít a aplikovat je do praxe, udělat z nich opakováním přirozenou součást Vašeho života.

        Na rozdíl od terapeuta se nezaměřuji tolik na Vaši minulost, ale především na současnost a hlavně Vaši budoucnost. Na to, kde se nacházíte nyní, kam se chcete dostat a především jak přesně se tam dostanete.

        • Supl – koučink rozhodně nesupluje péči psychiatra či psychologa.

        Co naopak rozhodně čekejte?

        • Otázky, ticho, ticho, otázky, akční kroky + maximální podporu

        Mnoho cílených a občas i drsných otázek, které Vám otevřou oči, dají Vám nový pohled na Vaši situaci, dovedou Vás k uvědomění.

        Práci s tichem – poskytnu Vám prostor přemýšlet do hloubky, dojít k řadě kreativních nápadů a řešení, která by Vás nikdy předtím nenapadla.

        Nelehkou práci a řadu úkolů, které nastartují positivní změny ve Vašem životě.

        Při Vašem plném nasazení Vám garantuji po cca 4 sezeních naprosto hmatatelné výsledky a razantní změny ve Vašem myšlení, jednání i vnímání. Váš život se dá do pohybu, až se sami budete divit.

        Moji maximální lidskou i odbornou podporu a oporu v nelehkých chvílích, při náročných rozhodnutích i nepříjemných krocích.

        Kontrolu, zda máme správný směr – tedy k Vámi vytyčeným cílům.

        Naprostou důvěrnost sdílených informací  – koučuji v souladu s etických kodexem ICF, což si vzájemně stvrdíme podpisem Koučovací smlouvy.

        • Udělám vše, abych z Vás dostala maximum a Váš život se začal měnit, jak si přejete.

        Žijte tak, jak opravdu chcete!

        O mně

        Mám štěstí, že se již od roku 2001 můžu věnovat firemnímu vzdělávání a rozvoji lidského potenciálu, což vnímám jako životní poslání i vášeň. Má práce je pro mě koníčkem. 

        Vedle dráhy kouče, lektora a konzultanta jsem od r. 2009 jednatelkou Jazykové školy HOUDEK, překladatelský servis, která patří k největším v Ústeckém regionu. Tato pozice pro mne byla a je nejefektivnější „školou“ v oblasti vedení lidí – což je mé oblíbené a ze strany klientů frekventované téma.

        Spojovacím článkem mé práce je zájem o fungování lidského mozku. Ten sehrál hlavní roli při volbě koučovacího směru a následného studia u jedničky na českém a slovenském trhu v oboru koučování – Dr. Vladimíra Tuky. Neurokoučink a Brain-Based coaching byly odrazovým můstkem mého dalšího vzdělání.

        Následně jsem se stala se členkou EMCC (European Mentoring and Coaching Council), absolvovala jsem úspěšně certifikovaný kurz NLP (Neurolingvistické programování) na Academy of Coaching Excellence, a od roku 2019 vlastním prestižní certifikaci ICF (ACC) od Mezinárodní federace koučů. Tím samozřejmě můj profesní rozvoj neskončil. Přehled absolvovaných kurzů uvádím níže.

        Mou silnou stránkou je lidský přístup, empatie, schopnost motivovat a klást trefné otázky, které Vám otevřou oči, poskytnou jiný pohled na Vaši situaci a dovedou Vás k zásadním uvědoměním i novým nápadům či řešením.

        Klienti jsou mi vděční za intenzivní podporu mezi koučovacími sezeními a velice oceňují mou „zdravou“ přísnost – nenechám Vás jen tak vybočit se stanovené cesty k Vašim cílům. Z našich sezení půjdete domů nejen motivovaní a plní energie, ale budete mít v ruce i konkrétní plán a jasnou představu, co se bude do dalšího sezení ve Vašem životě dít.

        Proč koučink 100% funguje?

        Vy jste největší odborník na Váš život. Vy nejlépe víte, co je pro Vás OK a co ne, čeho chcete dosáhnout, kdy se cítíte šťastný, jaké máte přání, touhy atd. Každý jsme unikát – co funguje jednomu, nemusí automaticky fungovat jinému. Já vám pomohu tyto odpovědi najít a aplikovat je do praxe, udělat z nich opakováním přirozenou součást Vašeho života.

        Co Vám mohu garantovat?

        Při Vašem plném nasazení Vám po cca 4 sezeních zaručuji hmatatelné výsledky a razantní změny ve Vašem myšlení, jednání i vnímání. Váš život se dá do pohybu, že se sami budete divit.

        Naprostou důvěrnost sdílených informací  – koučuji v souladu s etických kodexem ICF

        Podpořím Vás a pomůžu, když budete padat na ústa, když změny budou nepříjemné a bolestivé – budu tu pro Vás. Podržím Vás. Lehce Vás pošťouchnu, a když bude třeba, přitvrdím, abyste vytoužených změn skutečně dosáhli. Zároveň Vám nedovolím uhnout z vytyčeného směru k Vašich snům.

        Prostě budu Váš cukr i bič na cestě k Vašemu cíli!

        Vzdělání:

        • Certifikace ICF ACC – Mezinárodni federace koučů
        • BBC – Brain-Based coaching – Neuroleadership s.r.o.
        • Transformational Coaching – Coaching systems s.r.o.
        • Inspirace z NLP a využití v koučovací praxi – Coaching systems s.r.o.
        • Mindset Coaching – Mindset Academy
        • Intenzivní kurz KOUČ s akreditací MŠMT
        • Pravidelný mentoring koučů – NeuroLeadership s.r.o.
        • Supervize koučinku
        • Intervizní skupina koučů z celé ČR
        • Členství v EMCC – European Mentoring and Coaching Council

        Reference

        Budu Vaším cukrem i bičem na cestě k cíli!

        Ceník

        Koučink

        Mozek nelze „přeprogramovat“ za týden ani za měsíc. Aby Vám koučování přineslo očekávaný a předně trvalý efekt a nový způsob Vašeho myšlení i jednání se stal přirozenou součástí Vašeho života, bude naše společná cesta trvat 6 – 8 měsíců. Vstupem do koučinku závazně objednáváte minimálně 7, maximálně 12 sezení.

        Ideální frekvence koučovacích setkání je 1x za dva až tři týdny

        První informační schůzku máte Zdarma. Společně pohovoříme o tom, co od koučování očekáváte, jaké máte dosavadní zkušenosti. Podíváme se stručně na témata, která chcete řešit, zda pro Vás koučink představuje tu správnou cestu.

        Úvodní sezení nám napoví, zda mezi námi funguje „chemie“, aby nám to následující měsíce společně dobře klapalo a cítili jsme se v pohodě. Na úvodní rozhovor si prosím rezervujte cca 30 minut.

        Konzultace

        Konzultace nabízím z oblastí:

        • vedení lidí, efektivní komunikace, motivace týmu, jednání s problémovými zaměstnanci
        • příprava dotazníků zpětné vazby a spokojenosti zaměstnanců, včetně vyhodnocení
        • organizace času a práce, self-management
        • work-life Balance a práce se stresem, techniky mindfulness
        • Součástí konzultace jsou i teoretické podklady na vybraná témata, podpůrné materiály ve formě cvičení, videí a článků.

        Konzultaci je možno objednat k jednotlivým tématům samostatně. Standardní délka je 90 – 120 minut.

        Koučování a konzultace mohou probíhat

        • u Vás v Ústí nad Labem/Teplicích/Praze, v jiných městech s připočtením nákladů na cestovnání či ubytování
        • u mě v Teplicích či v Praze – Na Folimance 2155/15, Praha 2 nebo Rybná 716/24, Praha 1
        • odkudkoliv on-line

        Koučování i konzultace jsou možné v českém a německém jazyce. 

        60 min konzultace
        2100
        • Praha
        • Ústí nad Labem
        • Teplice
        • On-line odkudkoliv
        60 min koučink - on-line
        3500
        • Úvodní setkání máte ZDARMA
        • On-line odkudkoliv

        Změňte svůj život!

        Kontaktní informace

        Adresa

        • HOUDEK Training s.r.o., Praha – Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00
        • IČO: 06404723

        Jsem coach s certifikací ICF (Mezinárodní federace koučů) ACC (Associate Certified Coach)         Místo koučování*

         TeplicePrahaÚstí nad LabemJiné městoOn-line

          

          

          

         *Povinné údaje

         Koučink a konzultace mohou probíhat:

         • u Vás v Ústí nad Labem/Teplicích/Praze
         • u mě v Teplicích či v Praze – Na Folimance 2155/15, Praha 2 nebo Rybná 716/24, Praha 1
         • v jiných městech s připočtením nákladů na cestovní či ubytování
         • odkudkoliv on-line