Prohlášení o nakládání s osobními údaji

Uživatel projevil souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, kde byl jednoznačně informován o možnosti projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů a také odkázán na tento dokument a vyzván k jeho přečtení.

 

Majitel webu

  • Houdek Training s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČ: 06404723 , DIČ: CZ 06404723
  • Mgr. Irena Houdková, Švestková 2829/ 9, Ústí nad Labem 40011, IČ: 86851021, DIČ: CZ 86851021

 

Prohlašuje, že na základě projeveného souhlasu uživatele webu zpracovává následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailovou adresu
  • Telefonní číslo
  • IP adresu

 

Za těmito účely:

  • Shromažďování údajů o potenciálních klientech, jejich oslovení za účelem marketingového či obchodního sdělení.

 

Na dobu:

  • Po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování.

 

K výše uvedeným údajům budou mít přístup následující subjekty a osoby, z výše uvedených důvodů a na výše uvedenou dobu:

  • Správce: Mgr. Irena Houdková, Švestková 2829/ 9, Ústí nad Labem 40011
  • Zpracovatel: Michal Macák – emline.cz, IČ: 75269872 (správce webu)

 

Přístup k datům, výmaz, zapomenutí, nebo úpravu dat a rozsahu souhlasu je uživateli umožněn na základě žádosti zaslané na email majitele webu:

 

Výpis dat, které jsou o uživateli shromažďovány mu bude zaslán na emailovou adresu, kterou správce eviduje. Osobní údaje z tohoto webu budou uchovávány v jeho databázi, která je přístupná pouze přes zabezpečený protokol HTTPS se zabezpečeným certifikátem majiteli webu a jím pověřeným osobám. Cookies s osobními údaji uživatelů se na tomto webu neukládají.