Co nejhoršího se může stát, aneb – Když se úplně všechno po…

Relativně často s klienty řeším témata, která souvisí s učiněním zásadního životního rozhodnutí – ať již v soukromé nebo pracovní sféře. Důležitá rozhodnutí samozřejmě nelze udělat během jednoho 60 či 90 minutového sezení, a je tedy doprovázeno řadou aktivit a úkolů na zamyšlení přímo během koučování a především mimo něj.

Jednou z nich je i pohled skrze růžové brýle i malování čerta na zeď.

Určitě není dobré, aby klient odešel ze sezení v euforii a nadšen svým novým prozřením, nápadem či spontánním rozhodnutím a bez řádného uvážení jednal. Především pokud by to zásadně ovlivnilo jeho samotného či jeho blízké.

Jestliže stojíte před důležitým rozhodnutím, je dobré se na celou věc detailně podívat extrémně positivně i extrémně negativně, abyste měli co možná nejobjektivnější představu, jak a také proč se chcete rozhodnout, jaké positivní i negativní dopady to bude mít na vás, vaše blízké, váš život, práci, zdraví, budoucnost, atd.

Je důležité, aby člověk měl naprosto jasně před očima, ideálně černé na bílém sepsané, co mu daná volba přinese a jak ho obohatí, ale zároveň i to, co nebo koho může ztratit či ranit.

Nasaďte si růžové brýle a vykreslete si do co největších detailů, jak perfektní to bude, když se rozhodnete tak a tak. Odpovědi pište vždy z krátkodobého hlediska, tedy např. jednoho měsíce i z dlouhodobého, např. pěti let. Odpovězte písemně na tyto otázky: Co získáte? Co vám to konkrétně přinese a umožní, ulehčí? Co bude na vás jinak? V čem se bude lišit váš život? Jaké nové osoby, činnosti, možnosti vám to do života přihraje? Jak se budete cítit? Jak budete vypadat? Jak se budete tvářit? Co budete dělat? Jak toto positivně ovlivní vaše nejbližší? Co to umožní jim? Co oni získají?

No a po fázi růžových brýlí si nasaďte ty nejčernější a obdobně si naprosto konkrétně sepište, co vše se může po.., co nemusí vyjít přesně dle vašich představ, co nebo kdo může vaše snažení znemožnit, znepříjemnit a ztížit. O co nebo koho můžete skrze toto rozhodnutí přijít? Co můžete ztratit vy osobně? Co vše budete muset obětovat? Jak a v čem se budete muset omezit? Co nepříjemného budete zažívat? Jak se budete cítit? Jak to může ublížit vašim blízkým? Co oni mohou ztratit?

Máte hotovo? Asi Vám vznikl slušný seznam positivních poznámek a možná ještě delší seznam negativních. Co teď? Teď je třeba se zamyslet, jak relevantní jednotlivé složky v seznamu jsou a zda vám vaše rozhodnutí v konečném dlouhodobém důsledku přinese více positiv či více negativ.

V dalším kroku se zamyslete, co vám říká vaše intuice. Jaký máte ohledně obou variant pocit v břiše?

Řada rozhodnutí, která jsou na první pohled bolestivá a v horizontu několika týdnů i měsíců velice nepříjemná, mohou člověku v budoucnu přinést mnoho dobrého. Ale není to tak samozřejmě vždy.

Závěrem znovu zdůrazním – toto je jen jedna z mnoha možností, které mohou pomoci v rozhodování. Určitě by ale neměla být jedinou aktivitou, kterou uděláte.

Jak se rozhodujete Vy? Vyplňujete sloupce pro x kontra? Hodíte si korunou? Jdete si k někomu pro radu? Navštívíte odborníka? Probíráte to s rodinou či přáteli? Nepřemýšlíte příliš a prostě jednáte? Odsouváte rozhodnutí na „někdy“?

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe