Jak motivovat své lidi? 1. díl

Lamentujete nad tím, že Vaši lidé nepracují podle Vašich představ? Lámete si hlavu, jak ještě je motivovat k výkonu jejich práce? Čtěte tedy dále.

U řady níže uvedených impulzů většina z Vás namítne – kam bych to asi tak měl ve svém již tak plném diáři zařadit?! O tom, proč je lidské vedení, či vedení orientované na lidi, důležité, můžete najít nejednu studii o výkonnosti lidí, loajalitě, fluktuaci, potažmo úspěchu a ziskovosti i dlouhodobé udržitelnosti firem. Výsledky mluví myslím za vše. Rozhodnutí je tedy na Vás, čemu a komu během svého pracovního dne dáte prioritu.

Motivace zaměstnanců je extrémně komplikovaná záležitost, ale při jejím plném pochopení vlastně značně jednoduchá. Není to o určité vždy a pro všechny platné metodice. Kdyby to tak bylo, stačilo by se ji naučit a aplikovat. Všichni bychom byli mistři ve vedení a motivování lidí.

Motivace našeho týmu je z velké části o nás, o vedoucích pracovnících, nadřízených, šéfech. O naší osobě. O nás – o vzoru. Znáte zákon padajícího …. Když začneme fungovat dobře mi na špici, postupně se to prolne celým naším týmem, oddělením, organizací.

Základem je tedy perfektně znát sebe samého. Být si vědom svých silných stránek ale plně si přiznat i své slabiny, chyby a nedokonalosti a učit se s nimi pracovat. Pojmenovat si své hodnoty, předsudky, stereotypy i myšlenkové nastavení, očekávání, podle kterých posuzuji ostatní lidi i situace. Jejich přínosy, úskalí i slepá místa. Pokud nevím, jak přesně „funguji“, nedokáži jasně komunikovat a efektivně jednat s druhými, ani pochopit jejich jednání.

V tomto bodě však mnoho leaderů končí a nedostanou se k dalším faktorům motivace. Zde je největší „kámen úrazu“. Jen silní, odhodlaní a sebevědomí jedinci dokáží „pořešit“ sebe samého. Přeji Vám, abyste tuto odvahu měli. Otevře Vám nespočet nových cest ve vztahu k lidem v práci i doma.

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe