Jak motivovat své lidi? 2. díl

Pro motivaci lidí je klíčové si položit otázku – jak je přestat demotivovat?

Dále – jak moc jsem ve své práci motivován já sám? Vidí u mne moji lidé patřičné nadšení a nasazení? Žiju já pro svou práci? Držím se vždy stanovených pravidel? Pokud tomu tak není – jak to mohu očekávat od mých podřízených…

Zároveň je dobré se zamyslet nad tím, jestli mám já osobně skutečně odvahu k tomu, být vedoucím. Tedy činit i nepříjemná rozhodnutí, umět se s nevhodnými zaměstnanci včas rozloučit, nechat lidi nést důsledky za jejich opakované pochybení a umět podávat i negativní zpětnou vazbu. Jsem opravdu psychicky připraven na to, že nebudu vždy a u všech oblíben? Že nebudu jejich „kamarád“.

Vaše upřímná odpověď Vám může mnohé napovědět…

Ani smečka vlků či tlupa opic nenásleduje slabého jedince. Pokud členové smečky poruší pravidla, vůdce jim to dá řádně znát.

Co je pro motivaci zaměstnanců třeba ze strany leadera:

SUVERENITA, ODVAHA, HUMOR

Mám odvahu měnit věci, inovovat, zkoušet nové postupy, přístupy. Jsem si vědom toho, že pokusy mohou skončit neúspěchem. Neúspěch je součástí cesty k úspěchu. Lepší je dělat „něco“ než skončit ve statusu „qou“ a nedělat nic.

Vím, že cokoliv, co se bude lišit od dosavadních „zaběhnutých procesů“ bude vnímáno mými lidmi negativně, pokud jim řádně nevysvětlím důvody změny a přínosy i případné dopady pro ně samotné a pro jejich práci. Nebojím se čelit nevoli mých lidí.

Dokáži používat i humor, i vůči sobě a svým nedostatkům.

ČAS

Svým lidem věnuji denně dostatek času, abych zjistil, jak se vyvíjí projekty, co se daří, co méně, kde jim mohu případně podat pomocnou ruku či je navést k nalezení jejich vlastního řešení.

Umím řádně naslouchat i číst mezi řádky vyřčeného.

Díky společným rozhovorům znám dobře své lidi, jejich slabiny, silné stránky, vím, co je motivuje, naplňuje, co je v práci baví. Podle toho dokáži korigovat jejich náplň práce a účast na projektech, kompenzovat jejich slabiny jinými kolegy v týmu.

Na jakých silných stránkách 3 klíčových lidí Vašeho týmu můžete stavět?

Os. č. 1

Os. č. 2

Os. č. 3

Jak moc jim dáváte příležitost tyto silné stránky využívat a rozvíjet?

Ohodnoťte na škále 1 – 10. 1 – Nemají vůbec příležitost, 10 – mají nespočet příležitostí.

Os. č. 1

Os. č. 2

Os. č. 3

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe