Jak motivovat své lidi? 4. díl

Jaké další prostředky by měl aplikovat správný leader pro motivací lidí ve svém týmu?

STANOVENI PRIORIT

Pokud své lidi zavaluji/jsou zavalováni stále novými a novými úkoly či požadavky od jiných kolegů, klientů, oddělení – dokážu na základě rozhovorů s nimi určit jasné priority, co je nyní skutečně důležité a čemu se mají plně věnovat. Ideálně pokud si je zaměstnanec určí sám a se mnou je přijde jen zkonzultovat, eventuálně mu pomohu je stanovit společně.

Dokáži výborně rozlišovat mezi urgentní a důležitou záležitostí s ohledem na naše dlouhodobé cíle. Ne vždy vše urgentní je skutečně důležité. Z

Já sám je stanovuji až v krajním případě, kdy je pracovník zcela ztracen, pracuje chaoticky, nestíhá a hrozí nemalé dopady pro firmu. Přitom si ale plně uvědomuji, že snížím jeho status i jeho pocit, že v něj věřím.

FUNKČNÍ SYTÉMY, JASNÁ PRAVIDLA

Mám stanovené a přesně popsané procesy i výstupy u opakujících se činností. Každý z týmu zná své oblasti zodpovědnosti i přesnou náplň práce. Vše je v písemné podobě.

Dbám bez výjimky na dodržování stanovených pravidel. Jsem měkký k lidem, ale tvrdý k pravidlům. Tedy dokáži pochopit, že každý má někdy „své dny“, ale nedělám výjimky při sankcích za nedodržení pravidel.

Je to jako ve fotbale – dám jasná pravidla, utvořím rámec a pokud ho někdo nedodržuje, dostane žlutou kartu atd.

Ví každý člen, co se od něj očekává?

Zná pravidla i sankce za nedodržení?

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe