Jak motivovat své lidi? 5. díl

Jaké další efektivní prostředky pro motivaci týmu má leader ve svých rukách?

PRAVIDELNÁ PRÁCE S FEEDBACKEM

Nulová kritika je přeci už dostatečná chvále, ne??

Pokud nedám mým lidem feedback, nemohu pak říkat věty typu: Vždyť je to přeci jasné, copak to nevidí?

U špatně splněného úkolu vždy přemýšlím i nad tím, zda chyba není i na mé straně – zadal jsem úkol naprosto jasně, nemohlo dojít ke komunikačnímu šumu? Nevycházel jsem z domněnky, že zaměstnanci to přeci musí být jasné?

Pravidelným feedbackem se vyhnu zbytečným chybám a nepříjemným situacím pro mě i mé lidi.

Pakliže feedback nedávám, lidé si myslí, že pracují dobře, byť já mohu mít jiný názor. Vyhnu se překvapeným reakcím typu: Takhle jsme to ale dělali vždycky. Všichni to takhle dělají už roky. Lidé jedou bez zpětné vazby automaticky v pohodlných zajetých kolejích a nemají důvod sami přemýšlet, přicházet s návrhy na zlepšení atd.

Kdy jste naposledy dali klíčovým lidem ve svém týmu zpětnou vazbu?

Jak často feedback dáváte?

SMYSLUPLNOST

Umím dát lidem pocit, že dělají na něčem důležitém.

Opakovaně jim různými prostředky připomínám smysl jejich práce, co komu ulehčují – život/práci, jak konkrétně a komu jejich činnost dále pomůže

Pokud lidé nevidí smysl, upadá motivace a angažovanost, dříve či později budou pracovat s minimálním nasazením nebo odejdou, případně skončí se syndromem vyhoření.

Pokud víme, proč to děláme, máme silnější PROČ. Když máme silné PROČ, objeví se i cesta, JAK – jak to udělat.

Komu pomůže práce Vašich lidí?

Co je jejím smyslem?

Co by bez ní nebylo?

Co díky ní je?

EMPATIE

Základ vidím opět v sobě samém. Pokud necítím sám sebe, jak se můžu vcítit do ostatních?

Jestliže já nemám v pořádku sebelásku, sebehodnotu a sebevědomí – tedy vědomí sebe samého – budovat dobré vztahy s ostatními mi půjde jen těžko. S obtížemi je dokážu nadchnout pro práci.

AKCEPTOVÁNÍ

Učím se akceptovat fakt, že každý jsme jiný, máme jiné hodnoty, názory. Nemusím s nimi vůbec souhlasit, jen akceptuji, že je druhý má takové. Tím zároveň uspokojím lidskou potřebu – respekt.

Akceptuji jejich JÁ.

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe