Jak vidí efektivní leader svůj tým? 3. díl

  • Zbavil jsem se dřívější potřeby vše kontrolovat či dělat práci za mé lidi, čímž jsem ubíjel jejich samostatnost, kreativitu i zodpovědnost a schopnost rozhodovat se. Zároveň jsem sám sebe připravoval o čas a zvyšoval si množství úkolů. Tímto krokem jsem získal čas a klid pro mou vlastní práci a dlouhodobé plánování – nejen reagování na aktuálně vzniklé situace. Už nehasím požáry, ale pracuji na prevenci jejich vzniku. Nejsem Soptík ani Brouk Pytlík.
  • Dávám lidem volnější ruku při realizaci úkolů, návrhu i volbě postupu.
  • V lidech vyvolávám pocit partnerství a jistoty, nejednám příliš direktivně. Pokud to situace jednoznačně nevyžaduje. Pakliže ano, nebojím se dát jasně najevo mé stanovisko, názor, kritiku.
  • Mé jednání je pro tým předvídatelní a jasné. Poskytuji pravidelně zpětnou vazbu, aby každý věděl, co přesně od něj očekávám a jak o kvalitě jeho odváděné práce smýšlím.
  • Svým lidem věnuji dostatek času i zájmu – neberu to jako oběť ale investici.
  • Navazuji kontakty na lidské úrovni, chápu nutnost dodržování principů spravedlnosti a čestnosti.
  • Pravidelně se účastním neformálních rozhovorů se svým týmem a upevňují vztahy – oběd, káva, small talk na chodbě atd.
Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe