Jak vidí efektivní leader svůj tým? 4. díl

  • Pravidelně můj tým chválím, dokážu ocenit práci druhých – veřejně i mezi 4 očima. Každému dokáži dát patřičně najevo důležitost jeho práce – nejen formou finanční odměny.
  • Věřím ve schopnosti a kompetence mých lidí, znám dobře jejich silné i slabé stránky, hodnoty, cíleně je spolu s nimi rozvíjím.
  • Jsem mistr v povzbuzování druhých k dosažení co nejlepšímu výkonu.
  • Vědomě rozvíjím samostatné myšlení mých lidí.
  • Pravidla stanovuji společně se svými lidmi a naprosto striktně lpím na jejich dodržování – jsem měkký k lidem ale tvrdý a důsledný při požadavku dodržování dohodnutých pravidel.
  • Mám naprosto jasno v cílech i vizi – obojí mám v bodech sepsané. Dokážu je účinně komunikovat směrem k týmu stylem a úrovní odpovídající mému protějšku – dokáži přepínat mezi různými úrovněmi komunikace. Vizí žiju, reprezentuji ji svým vlastním jednáním.
  • Můj přístup je konzistentní, mé chování je pro můj tým předvídatelné, čímž jim zajišťuji pocit jistoty a bezpečí.
Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe