Mám se rád/a, nemám se rád/a…

Umíte se ocenit a odměnit bez pocitu viny? Dokážete si stát za svým názorem? Věříte si? Jste si vědomi své jedinečnosti a svých silných stránek, toho, v čem jste dobří?

Mít rád sebe samotného je základ veškerého štěstí a spokojenosti. Pokud se nemáte dostatečně rádi, projeví se to všude, a to doslova. Na chování, vztazích, zdraví, práci, ale i na tom, jakým způsobem vás vidí a jedná s vámi vaše okolí. Kdo jiný by vás měl mít maximálně a za všech okolností nejvíce rád než vy sami? Nikdo vám není bližší a nikdo vám a vašim potřebám, prioritám ani přáním nerozumí více. Vy jste největším expertem na svůj vlastní život. Pokud tomu tak není, pojďme to změnit.

Právě témata sebelásky a sebeúcty patří k jedněm z nejčastějších, které ve své koučovací praxi řeším. Většinou k nim ale dospějeme až druhotně. Lidé si často vůbec neuvědomují, že se na sebe ve svém životě kapku zapomínají. Jaké kroky můžete udělat vy sami?

  1. Detailně se poznejte – svá přání, touhy, emoce, silné stránky, výjimečnosti, životní hodnoty determinující vaše vnímání okolního světa, automatické vzorce chování, které obvykle bývají původcem opakujících se selhání, špatného výběru partnera, učinění obdobných nesprávných rozhodnutí, sebepoškozujícího jednání atd.
  2. Umístěte sebe samotného na 1. místo – nebojte se být trochu sobcem a jednejte tak, abyste s výsledkem byli vy spokojení a šťastní – samozřejmě v rámci běžných morálních zásad. Pokud nejste vy se svým životem úplně OK, nebude Ok ani vaše rodina a ani vaše výsledky v práci. Při rozhodování se soustřeďte i na přínos pro Vás. Život přeci není jen o kompromisech, posluhovačství, ústupcích a ohýbání chrbátu před někým jiným. Uvědomte zcela a připomínejte si své přání, sny a potřeby. Nesnažte se s každým vyjít a každému za jakoukoliv cenu vyhovět.
  3. Věnujte si dostatek času a péče – ať již o tělo v posilovně, kosmetickém salónu či masáži nebo rozvoji hlavy a duše v knihovně, během meditace, na školení i při jiných vzdělávacích aktivitách. S klienty dělám po dobu 3 – 4 týdnů cvičení, kde si denně zapisují, kolik času tráví prací, aktivně s rodinou, partnery, přáteli, péčí o sebe a své zdraví, domácími pracemi, pomoci druhým atd. Už po prvním týdnu jsou šokovaní, když výsledky vidí černé na bílém.
  4. Dávejte si svou lásku patřičně najevo – chvalte se, neshazujte se před ostatními ale ani před sebou, nenadávejte si, mluvte se sebou mile, povzbuzujte se, odměňujte se za dosažení cílů, překonání výzev – bez pocitu viny. Vy si to zasloužíte.
  5. Nelamte si příliš hlavu nad tím, co si o vás myslí okolí – je to přeci váš život a pokud se po patřičném posouzení aktuálních positiv a negativ, dlouhodobých dopadů, přínosů a ztrát rozhodnete, že budete šťastnější, když opustíte manžela či současnou práci – proč byste si měli lámat hlavu nad tím, co si myslí sousedka, že si většina kamarádek ťuká na čelo, proč odcházíte od tak zazobaného chlapa, nebo kolegové nevěřícně kroutí hlavou, že vyměňujete teplé a dobře placené místa za tenký a nejistý led vlastního podnikání. Ještě jednou zdůrazňuji, že tomu musela předcházet detailní analýza současné situace, racionální zvážení kladů a záporů, momentálních ale i dlouhodobých zisků a ztrát – o co přijdete, obětujete x jaké možnosti se vám otevřou, jak se vám uleví atd.

Poznat perfektně sám sebe a to, na jakých principech vlastně fungujeme, jak myslíme a cítíme, co nás dělá šťastnými, je sice běh na dlouhou trať, ale i ten začíná prvním vyšlápnutím a skládá se z mnoha malých kroků vedoucích k cíli. Myslím, že až ve chvíli, kdy perfektně známe sami sebe, můžeme začít věci efektivně měnit a posouvat k naší spokojenosti. Tak šup, vystartujte ještě dnes!

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe