Máme se rádi, nemáme se rádi

Jak jsem již psala v několika starších článcích, velice mne udivuje, kolik lidí v mém okolí se nemá dostatečně rádo, necení si svých dovedností, silných stránek, své jedinečnosti, toho, co dokázali, co dělají pro druhé atd. Nechají se jednoduše manipulovat, jednají zásadně pro uspokojení druhých. Na sebe tak trochu zapomínají. Možná více než jen trochu. Jak by pak mohli tito lidé být šťastní?

Zmiňovala jsem, že základem sebelásky je prioritně perfektní poznání sebe samého. Být si vědom svých slabin i silných stánek, pocitů, které v nás určití lidé a situace vyvolávají, našich standardních reakcí – vzorců chování, životních priorit jakož i cílů.

Rovněž znalost a plné uvědomění svých osobních hodnot i zažitých stereotypů člověku velice pomůže rozklíčovat, proč se chová a myslí svým způsobem, jak ho v životě jeho hodnoty a názory omezují a co mu naopak přináší i jak s nimi může pracovat.

Cesta k sobě je poměrně dlouhá a pěkně klikatá. Rozhodně vám ale otevře oči, zlepší vaše vnímání zažitých reakcí a s nimi spojených emocí. Uvědomíte si jasně, kdo jste, co od života chcete a proč, stejně jako co rozhodně nechcete. Pojďme se dnes společně podívat na životní hodnoty. Věnujte si cca 20 – 25 minut na klidném a příjemném místě, vezměte si svůj notýsek na zachycování myšlenek a jdeme na to.

Prosím, než své odpovědi napíšete, opravdu se nad nimi nejprve pořádně zamyslete. Čím více nad nimi budete přemýšlet, tím přínosnější pro vás budou poznatky o sobě. Zároveň dodržujte zadané množství požadovaných odpovědí – „donutí“ vás jít do větší hloubky. Je to pro vás! :-)

  1. Sepište si alespoň 8 svých základních životních hodnot – co myslíte, že determinuje váš život, podle čeho jednáte a rozhodujete se?
  2. Kdybyste své hodnoty a zásadní názory měli zapsat ve formě přísloví, jakých min. 8 přísloví by je nejvíce vystihovalo?
  3. Ke každé hodnotě z úkolu č. 1 napište zcela konkrétně, v čem vás omezují, limitují, co vám nedovolují – jak negativně se projevují ve vašem životě a interakci s lidmi doma i v práci. Sepište si min 10 bodů.
  4. Postupujte obdobně jako u otázky č. 3, ale nyní positivně – co vám do života přináší kladného, před čím vás chrání, jak vás obohacují atd. Rovněž min 10 bodů.
  5. Ten, který……, Ta, která…… Kdybyste měl/a indiánské jméno, kdo byste byl/a? Prosím doplňte. Můj osobní příklad: Ta, která pomáhá vzdělávat a rozvíjet lidi.
  6. V posledním úkolu si sepište jednu jedinou klíčovou myšlenku, která vám běhá v hlavě, když se na svůj zápisek podíváte.

Pokud jste si opravdu na sebe udělali čas a šli do hloubky – gratuluji vám. Zkuste být v následujících týdnech více sensitivní na vámi uvedené poznatky v reálném životě. Uvědomujte si, kdy přesně u vás automaticky naskakují tyto stereotypy a hodnoty v denní komunikaci a jaké mají následky.

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe