Máte se rádi?

Až díky koučování a mým klientům jsem si uvědomila, jak málo se vlastně lidé mají rádi. Jak málo si sami sebe váží.

Byl to jeden z mých velkých koučovacích AHA momentů. Dříve jsem nad tím nikdy hlouběji nepřemýšlela, protože mi přišlo naprosto samozřejmé a přirozené, že člověk má rád sám sebe, pečuje o sebe, dokáže se odměnit bez pocitu viny, pochválit se, říci si o pomoc atd. Ale jak jsem zjistila, ono to až tak samozřejmé není.

Nedostatečná sebeláska se projevuje velmi nízkým sebevědomým těchto lidí, lehkou manipulovatelností, narušenými partnerskými, rodinnými i pracovními vztahy. Osoby s nedostatečnou sebeláskou dělají neustále ústupky a kompromisy“, především ale pro „dobro“ druhých – tedy na svůj úkor. Jsou jednodušší obětí pro využití a fyzického i psychického zneužívání všeho druhu. Neumí bez problémů přijmout pomoc okolí, protože se poté cítí neschopně. Nedokáží si užít ani pochvaly, komplimentu. Nevěří totiž, že si je zaslouží, že jsou toho hodni.

Dalším typickým znakem nízkého sebevědomí a sebelásky je neustálé srovnávání se s ostatními – lepšími, hezčími, úspěšnějšími… Tím se pak vlastně tyto osoby utvrzují v tom, jak jsou ošklivé, neschopné atd. Je to trochu začarovaný kruh. Tím, jak sami na sebe nahlíží s opovržením, vnímají se jako podřadnou či podřazenou bytost, vyvolávají to, že s nimi jejich okolí i takto jedná. Často zůstávají ve vztazích, kde trpí, ale jsou s tím více či méně smířeny, protože proč by zrovna o ně stál někdo hodný, milý a kdo by si jich vážil.

Velmi mě mrzí, že si lidé necení sami sebe a přináší si tím do života obrovské množství potíží, zranění a negativ. Přitom i na sebelásce a sebedůvěře se dá zapracovat. Proto jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat trochu podrobněji v dalších článcích.

Cesta k sebelásce a vyššímu sebevědomí je sakra dlouhá a často je k ní potřeba i odborné pomoci. U mých klientů pozoruji, že potřebují minimálně 3 měsíce usilovné práce na sobě a uvědomění si, že jsou úžasná lidská bytost, která má právo být šťastná, milovaná, říci bez strachu svůj názor a stát si za ním. Čím tedy začít? O tom si řekneme v článcích: Mějte se rádi!

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe