Miláčku, mělo by se…

Kolikrát jste tuto větu slyšeli? Předpokládám, že ve většině domácností je používána celkem frekventovaně. Jak často měla obdobná věta s nevyjádřeným podmětem „ono“ a podmiňovacím způsobem „by“ neblahé následky ve formě nedorozumění či hádky?

Určitě bude řada z Vás namítat, že jde o klasický stereotyp v komunikaci žena & muž. Tento stereotyp je myslím pravdivý. Pokud si to uvědomíme, přiznáme, budeme akceptovat, v ideálním případě se ho zcela odnaučíme, ulehčíme sobě i partnerům. Určitě se nechci ani jednoho pohlaví jakkoli dotknout. Článek je určen k zamyšlení, možná i pobavení, ale především pro pohodu a klid ve Vaší domácnosti.

Pro nás ženy, na rozdíl od mužů, sdělení jako – mělo by se vymalovat, už by to chtělo novou sedačku do obýváku, bude třeba uklidit garáž, žárovka v chodbě se asi sama nevymění, obsahuje naprosto jasné instrukce a oznámení, kdo a co má učinit, že? ☺ Pro muže věty prostě obsahují, že by se něco mělo. Více informací v nich není.

V nejedné domácnosti to končí tak, že se žena naštve, udělá dusno, případně nastolí tichou domácnost, nebo se do dané aktivity rozzuřeně vrhne sama. Hlavou jí proběhne tisíc myšlenek o tom, že má doma lenocha k ničemu a je na všechno sama. No a muž? Ten kouká a nechápe. Co to do ní vjelo? Copak mě o něco takového prosila? Sakra, fakt si nevzpomínám. Něco párkrát zmiňovala, ale určitě neříkala nic o tom, abych to udělal já. To bych přece nezapomněl. Nebo ano?

Pokud své „tužby“, ať už se týkají čehokoliv, nevyjádříme naprosto přesně, ideálně s užitím jména našeho protějšku a podrobnější instrukcí, nečekejme zázraky. Zatímco my ženy jsme zvyklé číst mezi řádky, vnímat emoce druhého a mluvit abstraktně nebo plno věcí jen naznačit a ostatní ženy tomu rozumí, což utužuje sociální vazby ve skupině, jsou muži od přírody stvořeni pro rychlou a zcela přesnou komunikaci bez emocí a detailů, která byla nutná pro efektivní skupinové ulovení mamuta.

Nepředpokládejme tedy, že muž ví, co si myslíme, ani v nás dokáže číst a domýšlet si naše narážky. Každopádně doporučuji o našem požadavku jasně mluvit alespoň 14 dní či tři týdny před tím, než potřebujeme, aby byl splněn. To je dostatek času, aby informace doputovala na správné místo a vyvolala patřičnou reakci.
A na závěr nezapomeňme padnout úžasem a upřímně protějšek pochválit, tím nic nezkazíme. Rozhodně vyzkoušejte!

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe