Milují šéfové kývače?

Máte mezi svými kolegy osoby, které při jednání s nadřízenými připomínají takové ty plastové pejsky s kývající se hlavou? Máte šéfy, kteří tyto kývače milují? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, upřímnou soustrast. :-)

Která z variant je ale vlastně horší? Kolegové, kteří nemají svůj vlastní názor, nedokáží oponovat, podávat protinávrhy a bránit svůj vlastní tým? Avšak dokáží bravurně „lézt správným směrem“ a z každé situace pro sebe vytěžit maximum? Nebo šéfové, kteří nejsou přístupní jinému názoru, rádi poslouchají sami sebe a na poradách vedou obsáhlé a sebepochvalné monology, na své podřízené hledí jako na CNC stroje, které je třeba jen naprogramovat, a ty pak už frčí – přemýšlet přece nemusí, mluvit nemusí, jen vyrábět – podávat výsledky. On to přeci všechno vymyslel za ně. On – King.

Oba extrémy přímo ovlivňují nejen pracovní atmosféru, ale i výkony, nasazení a motivaci ostatních. Samozřejmě negativně. Chybu však vždy hledají především v ostatních, jelikož kingové jsou neomylní. Ostatní jsou neschopní, nepracují pořádně, nemají ten správný zápal…

Co je podle Vás horší? S čím se dá lépe a efektivněji bojovat a jak vlastně? Kolik takových lidí ve vedoucích funkcích způsobuje odchod kvalitních lidí…

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe