Mozkový automat

Náš mozek, tím pádem i my, miluje „staré“ známé věci. Vybočovat z hluboce vyjetých a mnohokrát ozkoušených a občas i osvědčených kolejí – to pro mozek není moc fajn. Proto se tomu brání zuby nehty.

Předpokládám, že se vám v životě opakují určité situace, ve kterých se projevují vaše klasické vzorce myšlení a chování vůči jiným lidem, stereotypní jednání i vnímání.

Nejet na mozkového autopilota, ale vědomě řídit své činy, rozhodování, potažmo i cítění, je pěkná dřina. Především na začátku, když potřebujeme vyjet z oněch starých kolejí a vytvořit vedle novou dráhu. Už to může zaměstnavatelům a teamleaderům, ale i manželkám a parterům osvětlit, proč je pro druhé tak těžké přijmout změny, odhodit staré návyky, učit se něčemu novému. Dělat něco jinak či vyjíždět nové koleje prostě „bolí“.

Záměrně jsem použila spojení vyjíždění nových kolejí. Staré návyky totiž nepřepíšete. Respektive váš mozek se jich jen tak nevzdá. Je třeba na něj jít oklikou – nahradit staré návyky určitými novými.

Prvním z kroků je identifikace těchto stereotypních jednáních, která naskakují cca po 2 vteřinách, které nám mozek dává na vlastní reakci. Pokud nestihneme vědomě zareagovat mimo běžný stereotyp, pohodlně přehodí výhybku do starých dobrých kolejí a už frčíme na autopilota bez možnosti do dění zasahovat.

Pokud se vám tedy v životě opakují určité negativně vnímané situace, řádně je analyzujte. Zamyslete se nad nimi. Zkuste se na ně následující 2 – 3 týdny soustředit. Sepište si, kdy se přesně dějí, jak probíhají, co je většinou jejich spouštěč. Upřímně se poté zamyslete, jaký je opravdový důvod vaší reakce – co se za ní skrývá? Nejistota? Strach? Nízké sebevědomí? Špatná zkušenost z minulosti?

Po identifikaci a přesném popisu vašich vzorců chování, kterých byste se chtěli zbavit, si udělejte jasnou a konkrétní představu o tom, jak byste nově chtěli reagovat. Co přesně děláte, říkáte, jak u toho vypadáte. Představte si vše v hlavě. Ideálně co nejpodrobněji a nejpřesněji. Sepište si ideální představu. Které nové kroky jako první zrealizujte?

Bylo by bláhové se domnívat, že vše změníte mávnutím proutku. Určete si 2 – 3 kroky, které budete striktně dodržovat a dělat novým způsobem. Postupně přidávejte, vyjíždějte znovu a znovu ty nové koleje. Uvidíte, že za 6 – 8 týdnů pečlivého tréninku, jste svůj mozkový automat přelstili a vytvořili nová neurospojení, novou cestu, nový způsob vašeho jednání.

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe