Náročná šifrovačka jménem rozhovor

Přemýšleli jste někdy již o tom, jak vlastně probíhá dialog? Aniž bychom si to pořádně uvědomovali, je komunikace velmi těžká „hra, překážkový běh“, ve které mluvčí určitým jemu vlastním a naprosto specifickým způsobem kóduje své pocity a myšlenky a snaží se je vyjádřit pomocí zdrojů, které má k dispozici.

Těmito zdroji jsou především mimika, gestikulace a rovněž slova.

Už zde může dojít k prvnímu omezení a podstatnému pokřivení významu. Volbou slov nějakým způsobem formulujeme a formujeme naši myšlenku. A to také není vždy 100%, že? Pravděpodobně jste zažili stav, kdy se vám nedařilo najít vhodná slova. Tím však tento komunikační překážkový běh nekončí.

Na druhé straně, tedy u posluchače, probíhá nelehká dešifrovačka. Člověk se snaží maximálně přesně interpretovat, dešifrovat to, co jeho přijímače zachytily. Také na bázi svých dostupných zdrojů, na základě vlastních postupů a skrze prioritně používané přijímače, stereotypní filtry, své dosavadní zkušenosti, vědomosti.

No a tady máme hned několik dalších překážek. Začíná to již u volby „přijímače“ informace. Někdo je více orientován na obsah slov a to, zda mu dávají smysl a mají logiku, jiného upoutá tón a rychlost vašeho hlasu více než obsah samotný, jiný bude vnímat, jak se u toho tváříte, jak gestikulujete, kam se díváte, a zda došlo k nějakému fyzickému kontaktu – např. dotyku ruky, poplácání po rameni atd. Další si bude v hlavě vytvářet obrazy slyšeného. Všechny tyto vjemy dokreslují, ale i zkreslují vnímané sdělení.

A to jsme teprve u přijímačů, ze kterých jde „nějak“ přijatá a řádně přefiltrovaná informace do dalších center mozku. Tam dochází k dalšímu zpracování, které nám ji pomůže pochopit a vytvořit na ni „vhodnou“ reakci či odpověď. Nazvala bych to překlad z jazyka mluvčího do jazyka, který je vlastní posluchači.

Prostě a jednoduše – každý máme svůj jazyk a každý náš komunikační partner je vlastně překladatel toho, co mu sdělujeme. Zrovna tak jsme my „jen“ překladatelé toho, co je nám sdělováno. Asi tušíte, že překlad se nikdy 100% neshoduje s originálem.

To jsme se ještě ani nezačali bavit o našich osobních hodnotách a filtrech, kterými selektujeme, interpretujeme i sdružujeme informace.

Pak se člověk opravdu nemůže divit, že v komunikaci vzniká tolik nedorozumění…

Je každopádně dobré mít tyto rozdíly na mysli, protože i jedno jediné slovo vyvolá v mnoha lidech naprosto rozdílné asociace.

Protože např. věta: „Sejdeme se v přední části nádraží“, nemusí pro každého znamenat totéž místo.

Zrovna tak konstatování: „Doma došel chleba“, nemusí mít efekt, který si od něj mluvčí slibuje, např. že má jít posluchač na nákup. Pro druhou stranu, tedy posluchače, je to prostě logická a jasné informace s obsahem, že prostě došel chleba. O tom, aby šel/šla na nákup, v této větě není naprosto nic…

Zažili jste něco podobného?

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe