Poslouchám tě, jsem tu pro tebe a s tebou

Nejen v businessu – na jednání a schůzkách, ale i osobním životě, je efektivní komunikace a interakce s ostatními, klíčem k úspěchu a vzájemnému porozumění i sblížení.

Pokud chcete být příjemně vnímaným, důvěryhodným a vyhledávaným partnerem pro konverzaci, dejte maximální prostor druhé straně, aby vyjádřila své myšlenky a pocity. Jednoduše řečeno prostě více poslouchejte, než mluvte.

Ptejte se! Než svůj čas věnovat přípravě dlouhosáhlého projevu o vaší firmě a zkušenostech, si raději na svého klienta připravte několik trefných a do jisté míry i zajímavých či netradičních otázek. Často se tak dozvíte mnohem více a uděláte lepší dojem, než kdybyste mu svým monologem udělali díru v hlavě.

Věnujte mu plnou pozornost! Perfektní posluchač během rozhovoru dává jasně najevo, že poslouchá, rozumí a snaží se vcítit do role vyprávějícího, dívat se na situaci jeho očima. Jak to udělat? Udržujte oční kontakt, buďte natočen/a směrem k mluvčímu, vypněte svou hlavu a SVÉ pohledy na věc, SVÉ HODNOCENÍ a soustřeďte se jen a jen na slova řečníka, jeho obličej, mimiku i gesta. Pokročilí posluchači si mohou všímat i tempa řeči, tónu hlasu, rychlosti dýchání, zabarvení kůže na obličeji a krku atd.

Pokyvujte hlavou, používejte vhodně např. hmmmm, ano, souhlasím, chápu, aha, rozumím, atd. (ale fakt poslouchejte). Parafrázujte jeho/její slova, shrnujte jeho/její myšlenky a pokládejte otázky na vyjasnění, abyste si opravdu dobře rozuměli.

Používejte shodný „slovník“ – přizpůsobte svou mluvu i slova stylu mluvy protějšku, používejte i vy slova, která často opakuje. Zdatní z nás se umí naladit i na tempo a dynamiku řeči.

Každému dejte při rozhovoru pocit, že je důležitý! Přestože máte jiný názor či pohled na věc, nechte svůj protějšek domluvit, neskákejte mu do řeči, neudílejte hned rady – jsou často nevyžádané a druhou stranou mohou být vnímány i jako útok a vyvolat pocit nutné sebeobrany a obhajování. Nebo se cítí být zahnán do kouta a nejraději by utekl, což pro vás znamená, že jste přišli o obchod.

Buďte velice opatrní s otázkou proč, protože právě ta vyvolává obdobné pocity. Zkuste nehodnotit a nesoudit jeho/její názory. Na to budete mít prostor, až na vás přijde v hovoru řada.

Vyzkoušejte to a uvidíte sami. Věřím, že váš komunikační partner bude mít na konci rozhovoru velmi příjemný pocit, že si s vámi perfektně popovídal. Přitom realita je taková, že posluchač toho moc nenamluvil, spíše poslouchal a kladl otázky. Nevěříte mi? Vyzkoušejte si to!

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe