A teď si zamlčíme!

Naprosto úžasná aktivita, která má nesmírný efekt v jakékoliv komunikaci pro obě strany.

Krásu, hloubku a obrovský přínos ticha jsem plně poznala až díky kurzům koučování a následné praxe. Možná především díky koučování a mé práci jednatele firmy a s tím spojeným obchodním schůzkám.

Jakmile jsem si z kurzů odnesla informace, že ticho je perfektním prostředkem, díky kterému dáte svému komunikačnímu partnerovi čas na přemýšlení, doplnění a rozvinutí, upřesnění svých slov i myšlenek, čas pro tvorbu vhodné reakce, uvědomění si emocí, které prožívá a zároveň na to stejné získáte čas i vy, ihned jsem poznatek uvedla do praxe.

Musím přiznat, že to ze začátku nebylo až tak jednoduché. Vždyť ticho je v rozhovoru divné, často až nepříjemné. Nyní ticho ale vnímám zcela jinak. Často totiž protějšek mlčení ani nepostřehne, protože mu v hlavě šrotuje mnoho informací a vybírá to „nej“ (lepší, vhodnější, efektivnější…) pro pokračování rozhovoru.

Od té doby již aktivně ticho používám vždy a všude. Velmi se mi osvědčilo na obchodních schůzkách. Dříve jsem si v hlavě přehrávala, co cca budu říkat, dělala si obsáhlé poznámky atd. Nyní si připravím pár základních zásadních otázek dané firmě „na tělo“ a pak vlastně už jen poslouchám, čekám, co se bude dít, kam budou směřovat odpovědi mého partnera.

Díky mlčení a pečlivému naslouchání se dozvídám nespočet důležitých informací pro uzavření obchodu i jeho udržování.

Obdobně je tomu i doma. Než z úst vypustit nějakou překotnou rychlou reakci, která je ve většině případů silně ovlivněna emocemi, je lepší chvilku počkat. Navíc člověk nejednou zjistí, že situace třeba není tak vyhrocená a právě ona překotná reakce by zcela zbytečně mohla vyvolat hádku či napětí. Občas protějšek rovněž svými slovy myslí úplně něco jiného, než si my v danou chvíli myslíme, že on tím myslí. :-) To se ale dozvíme teprve, když mu dáme dostatečný prostor na dokončení své myšlenky.

Pokud dobře posloucháme a necháme druhou stranu mluvit, druhá strana je uvolněná, otevřená a v klidu, protože cítí, že jsou pro nás její názory a zkušenosti i představy důležité. Že ta druhá strana je pro nás důležitá.

Tento extrémně účinný nástroj můžete použít doma na partnera/partnerku, na svá dítka, tchýni i maminku. V práci pak na poradách, školeních i náročných jednáních s klientem a prodejních obchodních schůzkách. Nic vás to nestojí (kromě námahy se udržet a nemluvit) a máte tento nástroj vždy a všude k dispozici. Ať už mi věříte či ne, vyzkoušejte to. :-)

Krásy dna

Krásy dna

Troufám si říci, že si všichni myslíme, že jsme si již sáhli na své dno.

Aby Vás kritika „nebolela“

Aby Vás kritika „nebolela“

Udělali jste v dané činnosti vše, jak jste jen nejlépe mohli?

Jak „přežít“ kritiku

Jak „přežít“ kritiku

Kritika je ok, pochybení je výborná zkušenost a zároveň informace, jak to příště udělat jinak nebo lépe