Týmový koučink

Týmový koučink

Spokojený výkonný tým, co šlape jako švýcarský hodinky

Který leader by takový tým nechtěl, že? :-)

Představte si tým, který je silný, že by mohl vyhrát olympiádu v efektivitě.
Jeho členové spolu komunikují tak dobře, že by každý z nich mohl být mediátorem ve sporu Královská rodina vs. Megan.
Jsou tak inovativní, že by mohli svými vynálezy konkurovat i samotnému Edisonovi.
Respektují se a důvěřují si natolik, že by mohli být hlavními postavami v příběhu o přátelství od J.K. Rowlingové.
Všichni se navzájem profesně podporují a zlepšují, přebírají odpovědnost, dávají si feedback a učí se z chyb.
Společně dosahují cílů a tím se stávají lepšími nejen jako tým, ale i jako jednotlivci.

Zní Vám to jako naprosto nereálná představa? Tohle nemusí být jen sen či zbožné přání, ale Vaše realita!

Využijte sílu týmového koučinku a přibližte se tomuto stavu.

Průběh týmového koučinku

Jako první proběhne schůzka se zadavatelem, ve které si vyjasníme očekávání a cíle. Zadavatele seznámím s možnostmi, průběhem a specifiky týmového koučování.

Dále následují individuální rozhovory se členy týmu, abych získala komplexní pohled na zadaná témata. Výstupem je feedback a doporučení, jak postupovat dále.

S týmem se spolu s druhým koučem (pracuji v tandemu) setkáváme opakovaně, obvykle na celý den či půlden. Tým si za naší podpory stanovuje klíčová témata a jasné cíle, na kterých chce v rámci zadání pracovat a hledá optimální cesty k jejich dosažení.

Osobně vidím smysl v kontinuálním rozvoji týmu, proto doporučuji sérii minim. 3 setkání v rozestupu 5 – 7 týdnů. Díky opakovanému setkání můžeme dále pracovat s výstupy, zhodnotit a ukotvit je, optimalizovat další kroky.

Možná je i varianta jednoho setkání, na kterém se zaměříme na jedno ucelené téma.

Díky koučovacímu přístupu se tým učí:

 • Otevřeně komunikovat o veškerých problémech a pocitech, vzájemně si dávat zpětnou vazbu a učit se.
 • Táhnout za jeden provaz při cestě k cílům.
 • Formulovat vizi.
 • Stanovovat a dodržovat pravidla společného fungování.
 • Vyjasnit si role a kompetence jednotlivců i týmu.
 • Identifikovat a řešit konflikty.
 • Zvládat změny, být flexibilní.
 • Rozvíjet schopnost rozhodování a stanovování priorit.
 • Uzavírání dohod a nalézání shody.
 • Využít diverzity a silných stránek jednotlivců pro lepší tah na branku celého týmu.
 • Větší angažovanosti a zodpovědnosti ve stanovených tématech a úkolech. Zvyšuje se i odpovědnost jednotlivce vůči zbytku týmu.
 • Mít při své práci na paměti i systém, ve kterém fungují – kolegy, jiná oddělení, firmu, korporát s jejich specifiky a potřebami.

Úkolem kouče je:

Vytvořit pro klienty bezpečné prostředí, ve kterém všichni mohou otevřeně sdílet své pocity a myšlenky i obavy.

Pomocí koučovacích otázek a technik podpořit tým, aby si plně uvědomil svou současnou situaci a definoval oblasti, ve kterých je třeba provést změnu.

Podpořit tým v určení konkrétního cíle, které tým sám vyhodnotí jako nejdůležitější, a společně hledat nejefektivnější řešení.

Nahlas reflektovat dění v týmu, nabízet jiné pohledy na řešená témata, vyzývat členy týmu k přebírání odpovědnosti a konkrétním krokům.

Provokovat účastníky k tomu, aby vyšli ze svých zaběhlých způsobů fungování. Bez toho není šance, že se něco změní.

Kouč rozhodně není v roli konzultanta, který týmu řekne, co má dělat jinak, nenajde za něj řešení, ani nerozhodne o tom, kde ho pata tlačí nejvíce. Tím by tým ochudil o jeden z nejcennějších přínosů – schopnost sebereflexe a učení se.

Shrnuto a podtrženo

Pokud už nechcete skupinu individualit, kde si každý hraje na svém písečku, ale tým, který má jasno ve svém směřování, staví na dobrých vztazích, dokáže řešit problémy i konflikty a spojit své silné stránky, aby byl ještě lepší a produktivnější, pak je týmový koučink jedna z účinných cest.

Potřeby každého týmu i možnosti firmy jsou různé, proto konkrétní návrh týmového koučinku připravuji individuálně na základě rozhovoru či setkání se zadavatelem. Abyste měli představu o finanční stránce - cena se pohybuje kolem 29 800 Kč bez DPH/den koučinku a práci 2 koučů.

Ozvěte se, pokud jste leader, který chce vybudovat spokojený a výkonný tým.

Nezávazná poptávka

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a Google
Uplatňují se Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby